BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurtyka Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na terenie parku krajobrazowego Dolina Baryczy
Agrotourism as a form of Entrepreneurship in the 'Barycz Valley' Scenic Park
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 111-119, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Przedsiębiorczość, Budżet gospodarstwa domowego
Agrotourism, Entrepreneurship, Budgets of households
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 23 właścicieli gospodarstw agroturystycznych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Celem pracy było ukazanie agroturystyki jako jednej z form przedsiębiorczości wpływającej na zwiększenie poziomu uzyskiwanych dochodów i wykorzystania zasobów w gospodarstwie. Prezentowane w niniejszym opracowaniu badania wykazały, iż w tym regionie Dolnego Śląska tego typu działalność generuje dochód dodatkowy, uzupełniający inne źródła dochodów zasilające budżet domowy rodzin rolniczych. Wszystkie gospodarstwa były czynne rolniczo, a powierzchnia uprawy w większości przypadków kształtowała się w granicach od 1 do 10 ha. (abstrakt oryginalny)

The study presents results of the investigation conducted among 28 owners of agrotouristic farms in the 'Barycz Valley' Scenic Park. The aim of the article was to present agrotourism as one of the entrepreneurship's form, which enlarges income level and farms' resources usage. Results of the investigation show that agrotourism activity generates the additional income in the Lower Silesia region, which is supplementary in agriculture households' budgets. All analyzed farms were active and their tillage area ranged from 1 to 10 ha. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drzewiecki M., 1992.Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa, 26.
  2. Drzewiecki M., 1993. Problemy rozwoju agroturystyki w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Problemy Turystyki, 4, 25-31.
  3. Jarosz A., 1997. Agroturystyka szansą rozwoju wsi i rolnictwa, [w:] Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, red. nauk. Jarosz A., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 83-94.
  4. Kopeć B., 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu nr 269, 7-277.
  5. Kurtyka I., 2008. Aktywność gospodarcza właścicieli gospodarstw agroturystycznych w powiecie kłodzkim. Roczniki Naukowe SERIA, Tom X, Zeszyt 2, 138-141.
  6. Łapińska A., 2008. Przedsiębiorczość jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiATom X, Zeszyt 2, Lublin, 163-168.
  7. Stachak S., 1978. Metody nauk ekonomiczno-rolniczych w zarysie. Skrypt AR w Szczecinie, 48-86.
  8. Strzembicki L., 1992. Turystyka wiejska i ekologiczna - podstawy marketingu. Materiały II Ogólnopolskiego Forum "Ekologia wsi", Solina, 127-149.
  9. Wiatrak A.P., 1996. wpływ agroturystyki na zagospodarowanie terenów wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, 34-45.
  10. www.dolinabaryczy.pl/o_stow.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu