BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwie w świetle badań
The Risk of Fraud in the Company in Light of Empirical Research
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 89-101, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Nadużycia gospodarcze, Nadużycia pracownicze, Zarządzanie ryzykiem
Questionnaire survey, Economic frauds, Employee frauds, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaufanie stanowi podstawę relacji międzyludzkich. Dotyczy to zarówno spraw zawodowych, jak i prywatnych. Zajmując się problematyką biznesową można stwierdzić, iż bardzo często przedsiębiorcy spotykają się z nadużyciem zaufania. Może do tego dojść zarówno w otoczeniu wewnętrznym (pracownicy), jaki i zewnętrznym przedsiębiorstwa (dostawcy, odbiorcy, konkurencja). Wymierne straty, przynoszą przestępstwa gospodarcze, popełniane przez wieloletnich pracowników na szkodę pracodawcy. Nieuczciwi dostawcy i odbiorcy mogą stanowić duże zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie nadużyć gospodarczych popełnianych przez pracowników jako istotny problem działalności przedsiębiorstw. Autor przedstawia wyniki badań zrealizowanych przy współpracy z TU Euler Hermes SA w 2010 roku. W ramach badań skupiono się na zagrożeniu, jakie płynie ze strony nieuczciwych pracowników. Zbierane były informacje na temat wiedzy przedsiębiorców dotyczących szeroko pojętego zarządzania ryzykiem w organizacji oraz świadomości kadry menedżerskiej skali nadużyć gospodarczych popełnianych przez pracowników. (abstrakt oryginalny)

Trust is the basis of human relations. This applies to both professional and private matters. In looking at business issues, it can be stated that businessmen often meet with the abuse of trust. Such abuse can occur in both in the internal environment (employees) and outside the company (suppliers, customers, and the competition). Tangible losses to the detriment of the employer are the result of commercial crime by long-time employees. Dishonest suppliers and customers can be a major threat to business. The purpose of this study is to identify fraud committed by employees as a major problem in company operations. The author presents the results of research carried out in cooperation with Euler Hermes S.A., an insurance company. The study focuses on the threat stemming from dishonest employees. Information was collected on knowledge held by managers on risk management, in its broad sense, within the organization and managerial staff awareness of the scale of the fraud committed by employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura A. (1989), Human agency In social cognitive theory, "American Psychologist", nr 44.
 2. Cherniss C. (1989), Role of Professional self-efficacy In the etiology and amelioration of burnout, [w:] Professional burnout. Recent developments in theory and research, W.B. Schaufeli (red.), Taylor & Francis, Washington DC.
 3. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Juchnowicz M., red. (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 5. Kałuża M. (1999), Zabić szefa, "Wprost", nr 51(890).
 6. Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Kozak S. (1996), Psychologiczne podstawy kierowania zespołem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia.
 8. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 9. Mikuła B. (2000), Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 10. Pauch D. (2010), Nadużycia gospodarcze jako niedoceniane zagrożenie przedsiębiorstw, [w:] A. Bielawska, A. Szopa (red.), Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami - MIKROFIRMA 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Piotrkowski K., red. (2006), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.
 12. Sadlik R. (2008), Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 13. Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. The Association of Certified Fraud Examiners, The Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse (1996), Austin: ACFE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu