BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orłowska Maria Jolanta (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji
The Income Situation of Farms with Different Directions of Production
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 121-139, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wartość dodana, Analiza statystyczna
Arable farm, Value added, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Założono, że dochód gospodarstwa zależy między innymi od obranego kierunku produkcji - dlatego badano sytuację dochodową gospodarstw w zależności od nastawienia produkcyjnego. Na podstawie danych europejskiego systemu rachunkowości FADN dokonano oceny sytuacji dochodowej przeciętnego gospodarstwa w Polsce i Unii Europejskiej oraz w wydzielonych typach rolniczych. W tym celu pogrupowano gospodarstwa według typów rolniczych (TF8). W opracowaniu zastosowano metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej i poziomej. Badania potwierdziły, że dochodowość badanych gospodarstw zależała od obranego kierunku produkcji. Dochodowość średniego polskiego gospodarstwa mierzona wartością dodaną brutto, wartością dodaną netto w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną, dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pracy nieopłaconej1 wzrastała w latach 2004-2007 we wszystkich typach gospodarstw. Była jednak znacznie niższa od przeciętnej w Unii Europejskiej. Najbardziej korzystną sytuację dochodową miały gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych, krowach mlecznych i zwierzętach ziarnożernych. (abstrakt oryginalny)

It has been assumed that the income from a farm depends on the production direction. The income situation of farms has been researched with regards to the direction of the production. Using the data from the European Financial System (FADN) an estimation of the income situation of an average farm in Poland and European Union as well as in specific farm types has been done. For this purpose farms have been divided according to their farming types (TF8). In the paper, the methods of the statistical series have been implemented, the method of the vertical and horizontal analysis. The research confirmed that the profitability of the researched farms depended on the direction of production. The profitability of an average Polish farm calculated on the basis of the gross and net values added calculated per person working full-time, the income from the family agricultural farm per person for unpaid work, was increasing between 2004 and 2007 in all farm types. However, it was far lower then the average in the European Union. The most profitable income situation has been found among these farms which specialized in garden farming, dairy cows and grain-eating farm animals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  2. Goraj L.i in., 2001. Słownik pojęć rachunkowości gospodarstwa rolnego. ODR Minikowo.
  3. Goraj L., Mańko S., 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.
  4. http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica
  5. Mańko S., 2008. Wpływ nastawienia produkcyjnego na sytuację ekonomiczną towarowych gospodarstw rolnych w 2006 r. w świetle wyników Polskiego FADN. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, praca zbiorowa, 2000. FAPA, Warszawa.
  7. Sobczyński T., 2009. Zmiany poziomu subsydiów gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006. Journal Agribusiness and Rural Development, 3(13), 205-216.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu