BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Anna J. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Doradztwo a zachowania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich
Consultancy Versus Entrepreneurial Behaviour in Rural Areas
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 141-151, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Doradztwo rolnicze
Entrepreneurship, Rural areas, Agricultural advisory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieje wiele czynników sprzyjających podejmowaniu działań przedsiębiorczych na wsi, do których zaliczyć można działalność różnych instytucji i organizacji na obszarach wiejskich. W artykule przedstawiono działalność ośrodków doradztwa rolniczego, koncentrując się głównie na jej aspekcie edukacyjno-upowszechnieniowym. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób funkcjonowanie tych instytucji wpływa na kształtowanie się postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców wsi. (abstrakt oryginalny)

There are many factors that support undertaking entrepreneurial actions, for example the activity of various institutions and organizations in rural areas. In the article there has been presented the activity of agronomical advisory centres focusing especially on its educational and dissemination aspect. An attempt has been made to answer a question, how does the activity of the institutions affect shaping the entrepreneurial attitudes of village residents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa, 29.
  2. Grzybek M., 1998. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków, 16.
  3. Kaczor S., 1996. Edukacja dorosłych a ich praca zawodowa i bezrobocie, [w:] Wprowadzenie do andragogiki, red. naukowa T. Wujek, Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa, 132.
  4. Parzonko AJ., 2006. Rola doradztwa w rozwoju rolniczych grup producenckich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 36.
  5. Przychodzeń Z.J., 1992. Zarys dydaktyki doskonalenia zawodowego w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 88.
  6. Sztucki T., 1989. Rynek konsumenta. PWE, Warszawa, 128-129.
  7. Wiatrak A., 1995. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Doradztwo rolnicze a kształtowanie się przedsiębiorczości rolników, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu