BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Udział sektora MSP w realizacji projektów w ramach wybranych działań SPO wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw latach 2004-2006 na obszarach wiejskich
Sme's Participation in Realisation of Projects Under Selected Actions of Sectoral Operational Program 'Increase of Enterprises' Competitiveness', In Rural Areas of Nts 2, 2004-2006
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 153-162, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Rozwój obszarów wiejskich
Small business, Rural areas, Entrepreneurship, Enterprise competitiveness, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była analiza liczby i wartości projektów zrealizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw przez małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich. Do badania wykorzystano dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (stan na 30.06.2009 r.). Wyniki wskazują, że MSP na obszarach wiejskich realizowały wyłącznie działania 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Liczba projektów zrealizowanych w ramach tych działań na obszarach miejskich niemal czterokrotnie przewyższyła liczbę projektów zrealizowanych przez MSP na obszarach wiejskich. Jednak średnia wartość realizowanych projektów była znacznie wyższa na obszarach wiejskich. W ujęciu kwotowym MSP na obszarach wiejskich zrealizowały projekty za sumę stanowiącą 70% kwoty projektów zrealizowanych przez MSP na obszarach miejskich. Udział MSP działających na obszarach wiejskich w poszczególnych regionach NTS 2 w realizacji analizowanych projektów był bardzo zróżnicowany. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of the analysis of the number and value of projects carried out by small and medium enterprises under Sectoral Operational Program Increase of Enterprise Competitiveness. The results show that SMEs were active in carrying out analyzed projects both in urban and rural areas. However, SMEs in rural areas realized project only within actions 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4. The number of these projects carried out in urban areas was nearly four times larger than those in rural areas. On the other hand, the projects carried out in rural areas were of a higher average value, which may be a good indication for the future actions aiming at intensification of multifunctional development of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Extract of Article 2 of the Annex of Recommendation 2003/361/EC Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance), Official Journal L 124 z dnia 20 maja 2003, str. 36-41.
  2. Facts and Figures - SMEs in Europe, m.in. http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/facts__fi-gures.htm, dnia 1.06.2009.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Dz.U. Nr 166, poz. 1744.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Dz.U. z 2006 r. Nr 7, poz. 43 oraz rozporządzenia i akty prawne zmieniające.
  5. Small and medium-sized enterprises - Key for delivering more growth and jobs. A mid-term review of Modern SME policy. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels 4.10.2007.
  6. Think Small First', A 'Small Business Act' for Europe, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels25.6.2008, COM(2008) 394 final, p. 4, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:EN:PDF access on June 1,2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu