BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kondycja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich Warmii i Mazur
Economic Condition of Small and Medium Enterprises from Rural Areas of Warmia and Mazury
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 163-172, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Kondycja finansowa
Small business, Entrepreneurship, Rural areas, Financial condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kondycję ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Podjęte zostały zagadnienia dotyczące średnich wyników ekonomicznych i finansowych osiąganych przez analizowane podmioty gospodarcze oraz określona została rentowność brutto badanych firm. Określono także statystyczną zależność pomiędzy sekcją gospodarki a zyskami osiąganymi przez badane przedsiębiorstwa. Wykorzystano badania własne obejmujące lata 2005-2007. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kondycja ekonomiczna badanych małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze uzależniona jest od rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz ich możliwości rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the economic condition of small and medium-sized enterprises in rural areas of Warmia and Mazury, especially regarding their average economic and financial results, as well as the gross profitability of the surveyed firms. Author also identified the statistical relationship between the section of the economy and profits of the surveyed companies. Author used his own studies, covering the period 2005-2007. The analysis shows that the economic condition of small and medium-sized enterprises largely depends on the type of economic activities they carry out and the development opportunities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodziński Z., Marks R., 1999. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów problemowych oraz małych i średnich miast dotkniętych bezrobociem strukturalnym, [w:] Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie, Olsztyn.
  2. Kawa M., 2004. Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
  3. Kłodziński M., 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Makarski S., 1999. Teoria i praktyka przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
  5. Schumpeter J., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Sikorska-Wolak I., 2008. Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi. [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  7. Woś A., 1996. Mikroekonomia. Key Text, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu