BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicki Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości wśród hodowców owiec
The Situation and Perspectives in Development of Sheep Farmers Entrepreneurship
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 191-197, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Hodowla zwierząt
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Animal husbandry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Przedsiębiorca i przedsiębiorczość są definiowane na wiele sposobów. Na potrzeby pracy przyjęto, że przedsiębiorczość dotyczy gotowości do zmian mających za zadanie poprawę sytuacji ekonomicznej. W artykule przedstawiono wyniki z badań gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec na terenie województwa podlaskiego. Badania dotyczą lat 2003-2004 oraz roku 2009. Wyniki badań z lat 2003-2004 posłużyły do zidentyfikowania sytuacji w gospodarstwach owczarskich oraz jako baza do porównania zmian w postawach rolników, które nastąpiły po pierwszych latach członkostwa w UE. Do określenia gotowości hodowców owiec do zmian (zachowań przedsiębiorczych) zostały przedstawione możliwości zwiększenia opłacalności produkcji owczarskiej. Poziom przedsiębiorczości i gotowości do takich działań wśród hodowców owiec jest niski. Przejmowanie gospodarstw przez młodych producentów może przyczynić się do podejmowania decyzji innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

An entrepreneur and entrepreneurship used to be defined on many ways. The author has defined the entrepreneurship as readiness for changes improving the economic situation. The paper presents results of research conducted within sheep farms in podlaskie province. The research was carried out in 2003-2004 and 2009. The results of 2003-2004 were a basis for comparison of changes in farmers opinions in first years of the EU integration. Sheep farmers' readiness for changes (entrepreneurial behaviour) was expressed by possibilities of increasing sheep production profitability. However, a level of entrepreneur-ship of the sheep fanners was low. Nevertheless, taking over farms by young farmers could result in taking up innovation decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa, 8-24.
  2. Grzebyk B., 2005. Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Klepacki B. (red.). Wieś Jutra, Warszawa, 239-252.
  3. Juchniewicz M., 2000. Planowanie działalności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 10-30.
  4. Klepacki B., 2005. Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych, Niżnikowski R. (red.). TWIGGER Warszawa, 151.
  5. Klepacki B., Rokicki T., 2005. Produkcja owiec szansą zwiększenia dochodów dla gospodarstw rolnych. Wieś Jutra, nr 11(87), 37-38.
  6. Say J.B., 1960. Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą rozdzielają i spożywają bogactwa. PWN, Warszawa, 19.
  7. Schumpeter J., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa, 104-120.
  8. Skowronek-Mielczarek A., 2003. Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek. SGH, Warszawa, 214.
  9. Sikorska- Wolak I., 2000. Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich, Łęczycki K. (red.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 107.
  10. Strużycki M., 2002. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Difin, Warszawa, 109-113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu