BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006-2008
Assessment of Rural Communes Financial Standing in Poland in Years 2006-2008
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 199-210, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Finanse samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny
District, Local government finance, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lata 2006-2008 to ważny okres w działaniu samorządów lokalnych w Polsce, albowiem był to czas funkcjonowania w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych. Zmieniały się adresowane do gmin rodzaje wsparcia w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej, a ponadto samorządy musiały elastycznie reagować na niestabilną sytuację makroekonomiczną. W artykule przedstawiono ocenę działania gmin wiejskich przez pryzmat ich sytuacji finansowej. Wykazano ogólną tendencję poprawy wyników finansowych sektora samorządowego, przejawiającą się m.in. wzrostem udziału dochodów własnych i nadwyżki operacyjnej w relacji do dochodów ogółem. Zwrócono również uwagę na pewne negatywne dla budżetów gmin konsekwencje spowolnienia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Period 2006-2008 was an important time for the local government in Poland, because it was a time functioning in a changing external conditions. Firstly the types of support addressed to the municipalities under the EU structural policy were changed, moreover the governments need to respond flexibly to the unstable macroeconomic situation. The article presents an assessment of rural communities, made through the prism of their financial standing, because the analysis can get a reliable view of the local communities. There was proved a general trend of improving financial performance of the local government sector, demonstrated in increase in the share of own income and operating surplus in relation to total income. It was also noted some negative implications for the municipalities' budgets resulting from economic slowdown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2004. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. Municipium, Warszawa.
 2. Gabrusewicz W., 2005. Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Glumińska-Pawlic J., 2003. Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 4. Heller J., 2006. Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(24), 137-151.
 5. Kosek-Wojnar M, Surówka K., 2002. Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Kożuch A., 2008. Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, z. 65, 121-132.
 7. Kowalska I., 2007. Problems of budget allocation in the development of local education system. Acta Sei. Pol. Oeconomia 6(3), 75-83.
 8. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, 2005. Praca zb. pod red. W. Kosiedowskiego, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 9. Turała M., 2004. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] D. Stawasz (red.) Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz, 319.
 10. Wasilewski A., 2005. Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich, Studia i Monografie IERiGŻ-PIB, nr 129, Warszawa.
 11. Wojewódzka A., 2005. Ocena kondycji finansowej gminy - na przykładzie Gminy Lesznowola. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, zeszyt 4, 425-429.
 12. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2008, 2009. Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 13. Wrzochalska A., 2007: Social and economic changes in rural areas in the first years of EU membership [w:] Economic choices made in Polish economy in globalization, Wyd. Katedry Mikroekonomii US, Szczecin, s. 55-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu