BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w małych polskich firmach rodzinnych
The Human Resource Management Problems of Polish Small Family Businesses
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 9-18, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Human resources, Family-owned business, Human Resources Management (HRM), Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizując problemy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej, należy odnieść się do wielu zaburzeń w procesie zarządzania ze względu na specyfikę tych podmiotów. Menedżerowie dążący do efektywnego zarządzania firmą rodzinną powinni znać zagrożenia związane z cechami charakterystycznymi tego typu przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza kluczowych problemów zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach rodzinnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Any analysis of the problems of human resource management in family businesses must make reference to numerous dysfunctional aspects in the management process in light of the specific nature of such companies. Managers hoping to manage family businesses in an effective manner should know the risks associated with the characteristics of this type of enterprise. This article aims at analyzing key human resource management problems occurring in Polish small family businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Sułkowski Ł., Kowalewska A., Szut J. i in. (2009), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, Pentor, Znak sprawy: p/789/8/2008, Warszawa.
  2. Handler W. (1989), Methodological issues and considerations in studying family businesses, "Family Business Review", nr 2, s. 257-276.
  3. Heck R.K.Z., Trent E.S. (2002), The Prevalence of Family Business from a Household Sample, [w:] C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward (red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia.
  4. Jain S.K. (1980), Look to Outsiders to Strengthen Business Boards, "Harvard Business Review", nr 58 (4), s. 162-170.
  5. Ford R.H. (1988), Outside Directors and the Privately Owned Firm: Are They Necessary?, "Entrepreneurship: Theory and Practice", nr 13 (1), s. 49-57.
  6. Lansberg I. (2002), Managing Human Resources in family Firms: Problem of Institutional Overlap, [w:] C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward (red.), Family Business Sourcebook", Family Enterprise Publishers, Georgia, s. 248.
  7. Sułkowski Ł., Safin K., Haus B. (2005), Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Łódź-Toruń, TNOiK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu