BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieczko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sieczko Leszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie portalu Allegro w e-biznesie skierowanym do rolników
Use of Allegro Website in E-Business Addressed to Farmers
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 211-222, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Rolnictwo, Region
e-commerce, Agriculture, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Allegro.pl
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oszacowania wielkości podaży produktów oraz ukazania regionalnej zmienności e-commerce skierowanego do rolników poprzez portal aukcyjny Allegro.pl. W celu określenia wielocechowego podobieństwa pomiędzy regionami Polski przeprowadzono wielowymiarową analizę skupień grupując je na podstawie ilości i wartości wystawionych produktów w poszczególnych podkategoriach. Produkty w poszczególnych podkategoriach wykazywały znaczące zróżnicowanie w zależności od województwa zarówno pod względem wartości oferowanego asortymentu jak również poszczególnym ich zróżnicowaniem. (abstrakt oryginalny)

The article estimates the volume of products supply and shows the regional variation of e-commerce addressed to farmers by Allegro.pl auction portal. In order to determine the multi-characteristic similarity between regions of Poland, a multi-dimensional cluster analysis was conducted, grouping the regions according to the amount and the value of products listed in various subcategories. Products in the various subcategories showed significant diversity, depending on the region and regarding assortment's value and its individual variety as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Doligalski T., 2009. Społeczne uwarunkowania marketingu w Internecie i e-biznesu. [w:] E- mentor 1(28) z 6 lutego 2009.
 2. Flis R., 2009. Perspektywy rozwoju e-biznesu. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - BIP, Radom, 72-78.
 3. Gemius, 2010a. Polski Internet w 20 liczbach - podsumowanie 2009 roku (cz. I).
 4. Gemius, 2009. Polski Internet 2008/2009. Gemius, Warszawa.
 5. GUS, 2008. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. Warszawa.
 6. GUS, 2009a. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa.
 7. GUS, 2009b. Rocznik Statystyczny Województw 2009, Warszawa.
 8. Internet Standard, 2009. E-commerce 2009. Raport III, edycja wrzesień 2009.
 9. Kukuła K., 2000. Metoda unitaryzacji zerowej. PWN, Warszawa.
 10. Nojszewski D., 2004. Biznes elektroniczny - czyli jak? [w:] E-mentor l(3)/2004 z 16 lutego 2004 r, 30-33.
 11. Strzębicki D., 2007. Bariery rozwoju e-commerce w agrobiznesie. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 3.
 12. Surówka A., 2008. Badanie zróżnicowania województw pod względem innowacyjności za pomocą wybranych metod taksonomicznych, [w:] Dziechciarz J., Ekonometria 20. Zastosowania metod ilościowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1195, 150-161.
 13. Wojnar J., Cichocka I., 2008. Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy wykorzystaniu wybranych narzędzi analizy skupień. Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 2, 278-284.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu