BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Postawy przedstawicieli władz gmin i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego
Attitudes of Local Government Representatives and Their Role in Local Development
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 223-228, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Gmina
Local government, Local development, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano rolę władz publicznych w rozwoju lokalnym. Sprowadza się ona szczególnie do regulowania działań podmiotów zaangażowanych w proces rozwoju lokalnego oraz do ich stymulowania w celu podejmowania określonych działań, pożądanych z punktu widzenia rozwoju. Badania przeprowadzono w 2007 roku w gminach województwa mazowieckiego o stosunkowo niskim (grupa G1) i wysokim (grupa G2) stopniu rozwoju. Określono dyspozycję psychologiczną przedstawicieli urzędów gmin w zależności od poziomu rozwoju gmin. W obydwu grupach gmin uzyskano stosunkowo wysokie wskaźniki dotyczące zasobów społecznych, co sprzyja samorządowi terytorialnemu w pełnieniu funkcji o charakterze zarówno regulacyjnym, jak i stymulacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The article refers to features of local authorities connected with communes' development level. There were formed synthetic index which demonstrates the rate of local development. Taking into account the indices, the local communities were divided into two groups (25% of the least developed and 25% of the most developed). In the next step local government representatives responded questions in a survey, that was carried out in 2007 in those communes. The results concern 117 communes, which make 37,3% of all communes in Mazowieckie Voivodship. The outcomes were similar in both group of communes. Relatively high standard of interpersonal trust was noticed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych GUS 2004.
  2. Czapiński J., Panek T. (red.), 2007. Diagnoza społeczna 2007. Vizja Press&IT, Warszawa.
  3. Famulska T., Znaniecka K. (red.), 2004. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Wyd. AE Katowice, Katowice, 25-32.
  4. Kogut-Jaworska M., 2008. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu.pl, Warszawa.
  5. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 2007. Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Sochacka-Krysiak H. (red.), 2006. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane. Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 62-63.
  7. Szafraniec K. (red.), 2006. Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. IRWiR PAN, Warszawa.
  8. Wojewódzka A., 2005. Instrumenty zarządzania strategicznego w gminach i ich rola w rozwoju lokalnym, [w]: red. Mickiewicz B., Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych. Wyd. WEiOGŻ AR Szczecin, Szczecin, 719-727.
  9. Wojewódzka A. 2008a. Determinanty działań prorozwojowych władz w wybranych gminach województwa mazowieckiego. Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 2, Warszawa - Poznań - Lublin, 274-277.
  10. Wojewódzka A. 2008b. Możliwości działań prorozwojowych władz gminnych. Wieś Jutra, nr 10/2008, 5-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu