BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie i poziom zwrotu wydatków poniesionych na rozpoczęcie działalności agroturystycznej na Lubelszczyźnie
Funding and Level of Reimbursement of Expense Incurred on Starting Agrotourism Activity in Lublin Province
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 241-249, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Finansowanie turystyki, Analiza statystyczna
Agrotourism, Tourism financing, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem pracy jest ukazanie źródeł finansowania, wysokości oraz poziomu zwrotu wydatków poniesionych na rozpoczęcie przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług agroturystycznych. Badania przeprowadzono wśród 60 właścicieli gospodarstw agroturystycznych świadczących swoje usługi na terenie Lubelszczyzny. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Z przeprowadzonych badań wynika, że dominującym motywem podejmowania działalności agroturystycznej jest chęć uzyskania dodatkowego dochodu. Kwaterodawcy wydatki związane z rozpoczęciem tej działalności pokrywają najczęściej z własnych oszczędności. Są one stosunkowo niewielkie - w 80% przypadków poniżej 20 tys. zł, jednak na ich zwrot trzeba czekać minimalnie 2-3 lata. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to show funding sources, amount and level of reimbursement of expenses incurred to launch projects related to rural tourism services. The study was conducted among 60 owners of agritourism farms providing their services in Lublin region. Diagnostic survey was used as a method. The studies show that the dominant motive of running agritourism is desire for obtaining an additional income. Owner's expenses related to the start of this activity cover most of his savings. They are relatively small - at 80% of cases below 20 thousand PLN, but on their reimbursement takes place at least 2-3 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
  2. Churski P., 2008. Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  3. Produkt Krajowy Brutto w województwie lubelskim w 2007 r., 2009. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
  4. Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego. Tom I. Diagnoza i prognoza rozwoju, 2004. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Lublin.
  5. Sznajder M., Przezbórska L., 2006. Agroturystyka. PWN, Warszawa.
  6. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2007. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu