BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Pierwsza praca - wyobrażenia i rzeczywistość w opinii studentów
A First Job : Expectations and Reality in as Seen by Students
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 101-109, wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Studenci, Mobbing, Środowisko pracy, Badania ankietowe, Oczekiwania
Labour, Students, Mobbing, Working environment, Questionnaire survey, Expectations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano oczekiwania studentów wobec pierwszej pracy oraz wybrane wyniki badań związanych z doświadczeniami w niej zdobywanymi. Wskazano w sposób szczególny na wielość doświadczeń, podkreślając tendencje w ich występowaniu oraz nasileniu w zależności od takich cech, jak czas zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę czy płeć badanych. Całość zachowań odniesiono do patologii związanych z relacjami międzyludzkimi. Zasygnalizowano rozbieżności oczekiwań pracowników w stosunku do realiów miejsca pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper looks at student expectation with respect to their first job as well as selected research results on actual job experience. Specifically stressed is the multiplicity of experience underscoring trends in frequency and tendencies relating to qualities such as employment duration, type of employment contract, and the sex of the subject. The set of behaviors was related to pathologies involving interpersonal relations. A divergence of worker expectations with respect to the reality of the workplace is also signaled. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2009), Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Difin, Warszawa.
  2. Czapka M., red. (2005), Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy, WSEiA, Bytom, s. 19.
  3. Czarnecki K. (1985), Rozwój zawodowy, IWZZ, Warszawa.
  4. Dąbrowska-Kaczmarek M., Banasik P. (2004), Jak wygrać z mobbingiem?, Scientific Publishing group, Gdańsk, s. 17.
  5. Dolniak B. (2008), Taktyczna profilaktyka, [w:] "Personel i Zarządzanie", nr 10.2008, dostęp on-line: [http://personel.infor.pl/archiwum/2008/10/000004400,Taktyczna-profilaktyka.html].
  6. Zawadzka A.M., red. (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, WN PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu