BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gableta Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland), Bodak Andrzej (Wrocław University of Economics, Poland), Kapłon Robert (Wrocław University of Technology)
Tytuł
From a Leader's Perspective : an Approach to Making Employee Interests a Reality : (Empirical Research Results)
Podejście do realizacji interesów pracowniczych z perspektywy przywódcy : (wyniki badań empirycznych)
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 125-136, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Interes pracowniczy, Badania ankietowe, Analiza czynnikowa
Leadership, Employees' interests, Questionnaire survey, Factor analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu odniesiono się do działań przywódcy związanych z podmiotowym podejściem do ludzi, przejawiających się poprzez dbałość o realizację ich interesów. Weryfikacja owej dbałości w polskiej rzeczywistości gospodarczej nastąpiła poprzez przeprowadzenie badań ankietowych w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych warunkach funkcjonowania. Wyniki tych badań stały się podstawą sporządzenia tzw. map interesów, uwzględniających określone charakterystyki działalności przedsiębiorstw, takie jak sytuacja finansowa, pochodzenie kapitału, wielkość zatrudnienia, okres funkcjonowania na rynku itp. Wskazano na zasadność i możliwości wykorzystania tych map w procesie monitorowania interesów pracowniczych oraz na przesłanki ich stosowania przez przywódców. (abstrakt oryginalny)

This paper looks at the actions of a leader in a subject-oriented approach to people, expressed in the form of care in implementing their interests. Verification of such concern in Poland's economic reality was conducted by way of a questionnaire-based study on companies subject to varied operating conditions. Study results served as the basis for developing an "interest map" that takes into account such defined characteristics in company operations as its financial situation, capital origins, employment level, period of operations, etc. Both the purposefulness and possibility of using such maps in the process of monitoring employee interests has been demonstrated, as have the premises for their application by leaders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cardona P. and Garcia-Lombardia P., (2005), How to Develop Leadership Competencies, Pamplona: Eunsa.
  2. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., and Anderson R.E., (2010), Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New York.
  3. Jolliffe I.T., (2010), Principal Component Analysis, Springer, New York.
  4. Juchnowicz M., (2010), "Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników" [Managing human capital and the level of employee involvement], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 3-4.
  5. Kotter J.P., (2001), "What Leaders Really Do", Harvard Business Review, December 2001.
  6. Koźmiński A.K., (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych [Management subject to conditions of uncertainty: An advanced manual], PWN, Warsaw.
  7. Rencher A.C., (2002), Methods of Multivariate Analysis, Wiley-Interscience.
  8. Tipping M.E., Bishop C.M., (1999), "Probabilistic Principal Component Analysis", Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 61 (3).
  9. Urbaniak B., (2010), "Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL" [Tendencies for change in human resource management in light of the HRM Leader Competition], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu