BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbek Janusz
Tytuł
Subiektywna koncepcja kształtowania zachowań projakościowych w samochodowych stacjach dealerskich : model antykryzysowy
Subjective Conception of the Development of Pro-quality Behavior in Authorized Car Dealers : the Anti-crisis Type
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2010, nr 3, s. 20-29, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Dealer samochodowy, Jakość, Zmiany organizacyjne, Normy ISO 9001, System zarządzania jakością
Car dealer, Quality, Organisational change, ISO 9001, Quality management systems
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule, zostały zaprezentowane działania projakościowe na poziomie działań, podprocesów i procesów. Autor zwrócił uwagę na te elementy strategii projakościowej, które umożliwiają organizacji osiągnięcie wysokich rezultatów jakościowych. W artykule wykazano, że proste rozwiązania i zmiany organizacyjne, zgodne z wymaganiami normy ISO 9001: 2008 zastosowane w samochodowej stacji dealerskiej mogą stanowić dobry wstęp do wdrożenia w organizacji filozofii TQM. Właśnie te organizacje, w których kultura organizacyjna poprzez system idei, norm i wartości podzielanych przez pracowników przedsiębiorstwa, jest spójna z filozofią TQM będą efektywnie funkcjonować na rynku nawet w czasie kryzysu gospodarczego i będzie możliwy ich intensywny rozwój zaraz po zakończeniu kryzysu. (abstrakt oryginalny)

In the paper the pro-quality actions at the process level are presented. The author describes the elements concerning the quality assurance focusing on the quality which leads the company to high level of quality results. The paper shows that simple pro-quality actions conducted in the automotive car dealer and organizations changes in accordance with the requirements of ISO 9001: 2008 could be an introduction to implementation of the TQM philosophy. An organization in which the quality culture works through the system of values and ideas shared by company emploees and which is consistent with the TQM philosophy, will effectively function on the market even during the economic crisis and will progress after its end. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cholewicka-Goździk K. (2008) Istota zarządzania jakością. Problemy Jakości, 6.
 2. Hamrol A., Musiał M. (2004) Nowa metoda oceny systemu zarządzania jakością i jej walidacja, [w:] Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. T. Sikora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 3. Karpiel Ł., Gola J. (2006) Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie produkującym słone pieczywo trwałe. Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 4. Ligarski M.J. (2006) Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją. Przegląd Organizacji, nr 9.
 5. Liker J.K. (2005) Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. MT Biznes.
 6. Lisiecka K. (2002) Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Lisiecka K. (1996) Rachunek kosztów jakości - narzędziem obniżki kosztów wytwarzania [w:] T. Wawak (red): Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Mazurkiewicz J., Banaszak I., Wierzbicka M. (2007) Badania efektywności systemu zarządzania jakością. Problemy Jakości, 8.
 9. Peppard J., Rowland P. (1997) Re-engineering. Gebethner i Ska. Warszawa.
 10. PN - EN ISO 9000: 2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 11. PN - EN ISO 9001: 2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 12. PN - EN ISO 9004: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 13. Rummler G.A., Brache A.P. (2000) Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 14. Sikora T., Bałaga A. (2006) Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 na przykładzie przedsiębiorstw usługowych. Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 15. Sikora T., Ząbek J. (2009) Zarządzanie a wzrost konkurencyjności autoryzowanych dealerów samochodowych. Problemy Jakości, 3.
 16. Wawak T. (2006) Determinanty jakości zarządzania. Problemy Jakości, 11.
 17. Wyrwicka M., Zielenkiewicz J. (2008) Metoda identyfikacji procesów. Problemy Jakości, 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu