BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniakowski Andrzej (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Leona Koźmińskiego)
Tytuł
Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR : nowe wyzwania dla dyrektorów HR
Evolution in the Functioning and Role of the Human Resource Department : New Challenges for Human Resource Directors
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 137-152, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dział personalny, Zasoby ludzkie
Human Resources Management (HRM), Human resources department, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały różne spojrzenia na przyszłość roli działu HR w przedsiębiorstwach oraz na transformację działów HR, wynikające z prób dostosowania ich metod działania i struktur do obecnych i przyszłych wyzwań biznesowych. Ocena efektywności tych działów w dużej mierze będzie pochodną sposobu w jaki rozumiemy stojące przed nimi wyzwania. Autor prezentuje opinie bazujące na analizie literatury przedmiotu oraz na własnych doświadczeniach i obserwacjach zebranych w związku z realizacją projektów doradczych dla polskich firm w latach 1996-2010 (projekty te były realizowane w ramach działalności dużych firm konsultingowych, w tym dla Ernst & Young, Capgemini i Hay Group). (abstrakt oryginalny)

This article presents various ways of looking at the future of the role of the HR department in companies as well as the transformation of HR departments as a result of efforts at adjusting action and structure methods to current and future business challenges. To a great extent, assessment of these departments shall be a derivative of the understanding of the challenges they face. The author presents opinions based on both analysis of topical literature and on experience as well as observations gathered in consulting work for Polish companies over the years 1996-2010 (projects implemented within the framework of the operations of major consulting companies, including Ernst & Young, Capgemini, and the Hay Group). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (2010), Quo Vadis HRM, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 2. Carrig K., Wright P. (2007), Building Profit through People, "Workforce Management" on-line, styczeń.
 3. (2003) Competing in the Global Economy: the Innovation Challenge, DTI, London.
 4. Dessler G. (2008), Human Resource Management, 11 wyd., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 5. Edvinson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 6. Global HR, The Economist Unit report (2007), London.
 7. Kanter R.M. (2003), Foreward, [w:] M. Effron, R. Gandossy (red.), Human Resources in the 21st Century, Wiley, New Jersey, s. VII-XII.
 8. Kanter R.M. (2009), SuperCorp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth, and Social Good, Crown Business, New York.
 9. Lawler E. III, Mohrman S., Benson G. (2001), Organizing for High Performance: Employee Involvement, TQM, Reengineering, and Knowledge Management in the Fortune 1000, The Center for Effective Organizations Report, San Francisco.
 10. Lawler E. (2008), Talent, Jossey Bass, San Francisco.
 11. Legge K. (1978), Power, innovation and problem-solving in personnel management, McGraw-Hill, London.
 12. Lepak D., Shaw J. (2008), Strategic HRM In North America: Looking to the future, "The International Journal of HRM", sierpień.
 13. Łobejko S. (2009), Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, PARP, Warszawa.
 14. Marsh P. (2004), World's manufacturers march into China, "Financial Times", 21 czerwca.
 15. Peters T., Waterman R. (2000), Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa.
 16. Pfeffer J. (1998), The Human Equation: Building Profits by Putting People First, Harvard Business School Press, Boston.
 17. Purcell J., Boxall P. (2003), Strategy and Human Resources, Palgrave Macmillan, New York.
 18. Sachs J. (2009), Nasze wspólne bogactwo, PWN, Warszawa.
 19. Sachs J. (2011), Tripped up by globalization, "Financial Times", 18 sierpnia.
 20. Sajkiewicz B., Sienkiewicz Ł. (2007), Perspektywa HPWS w pomiarze efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] S. Borkowska, Systemy Wysoce Efektywnej Pracy, IPiSS, Warszawa.
 21. Serwer A., Sloan A. (2008), How Financial Madness Overtook Wall Street, "Time Magazine", 18 września.
 22. Snell S., Bohlander G. (2004), Managing Human Resources, Thomson South-Western, New York.
 23. Sparrow P., Heskett A., Hird M. (2010), The future scenario for leading HR, [w:] P. Sparrow, Leading HR, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 253-278.
 24. Sydanmaanlakka P. (2002), An Intelligent Organization, Wiley.
 25. Trendy HRM w Polsce (2009), Deloitte, Warszawa.
 26. Ulrich D. (1997), HR Champions, Harvard Business School Press, Boston.
 27. Ulrich D. i inni (2010), Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 28. What is wrong with America's Economy (2011), "The Economist", 30 kwietnia.
 29. Woźniakowski A. (2010), Partycypacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacyjność, [w:] S. Borkowska, Rola Zarządzania Zasobami Ludzkimi w kreowaniu innowacyjności organizacji, Beck, Warszawa.
 30. Woźniakowski A. (2007), Koncepcja High Performance Work System. Źródła i rozwój, [w:] S. Borkowska, Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu