BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowska Sylwia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy
Expectations of Representatives of the Y Generation with Respect to Work and the Employer
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 33-56, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Pokolenia, Motywacja do pracy, Badania ankietowe
Labour, Generation, Work motivation, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pokoleniem Y nazywana jest generacja młodych ludzi, w wieku 20-30 lat (urodzonych po roku 1980), która dorastała w warunkach gospodarki wolnorynkowej i w dobie rozwoju nowoczesnych technologii, a obecnie wkracza na rynek pracy i w ciągu najbliższych lat stanie się jego siłą napędową. Specyficzne cechy, potrzeby, wartości i oczekiwania przedstawicieli nowej generacji wymagają zmiany w podejściu do nich jako do pracowników i stosowania odmiennych od tradycyjnych sposobów kierowania ludźmi. Poznanie i zrozumienie podejścia reprezentantów generacji Y do pracy zawodowej mogą umożliwić organizacjom konstruowanie motywacyjnych ofert zatrudnienia i budowanie zaangażowania młodych pracowników. Celem prezentowanych badań była identyfikacja oczekiwań przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy zawodowej oraz pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

The Y Generation is a generation of young people twenty to thirty years of age (born after 1980). They grew up in a free-market economy at a time of communication and digital technologies development. Today, they are entering the labor market and will become its main driving force over the upcoming years. The specific traits, needs, values, and expectations of representatives of the new generation require a change in approach to them as employees and the application of management techniques that differ from traditional ways of managing people. Recognition and comprehension of the attitude of the Y Generation towards professional work will make it possible for organizations to create motivating employment offers and build the engagement of young workers. The purpose of this research was to identify the expectations of the Y Generation with respect to professional work and the employer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur D. (2006), Recruiting, Interviewing, Selecting & Orienting New Employees, Amacom, New York.
 2. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2009), Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 3. Chester E. (2007), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników pokolenia Y, Helion, Gliwice.
 4. Fazlagić J. (2008), Edukacja dla modernizacji i rozwoju, III Kongres Obywatelski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 5. Gobé M. (2001), Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brand to People, Allworth Communications, New York.
 6. Huntley R. (2006), The Word According to Y: Inside the New Adult Generation, Allen&Unwin, Crows Nest NSW.
 7. Jabłońska G. (2009), Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawcy, Sedlak&Sedlak, [www.rynekpracy.pl].
 8. Kosa U., Strzelec D. (2008), Zarządzanie pracownikami pokolenia Y, StaffPoland, [www.nf.pl].
 9. Lain-Kennedy J. (2007), Job Interviews for Dummies, John Willey, Hoboken NJ.
 10. Rybicki M. (2010), Narybek z ambicjami, "Personel Plus", nr 5.
 11. Shepard L. (2006), How to Be the Employee Your Company Can't Live Without: 18 Ways to Become Indispensable, John Willey, Hoboken NJ.
 12. Simons N. (2010), Leveraging Generational Work Styles to Meet Business Objectives, "Information Management", I-II.
 13. Solomon M.R. (2003), Conquering Consumerspace: Marketing strategies for Branded World, Amacom, New York.
 14. Webster's II New College Dictionary (2005), Houghton Mifflin Reference Books, Boston MA.
 15. Wyzwania HR w 2011 roku (2010), Raport portalu Pracuj.pl, Grupa Pracuj Sp. z o.o., Warszawa.
 16. Zgłobik R. (2008), Pokolenie Y, [www.eurostudent.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu