BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Pozaformalna edukacja ustawiczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Non-Formal Adult Education in Poland after Accession to European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 185, s. 34-53, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Kształcenie dorosłych, Szkolenie pracowników
Lifelong learning, Adult education, Manpower training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy jest edukacja ustawiczna, jej rola i formy organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem strategii Unii Europejskiej w odniesieniu do uczenia się przez całe życie. Celem artykułu jest analiza stanu i zmian w kształceniu ustawicznym w Polsce przed i po akcesji do UE. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest pozaformalna edukacja dorosłych, zwłaszcza szkolenie pracowników w Polsce na tle innych krajów UE. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study is lifelong learning, its role and forms, especially in the context of the EU strategy concerning this issue. The main purpose of this article is the analysis of changes in adult education in Poland before and after accession to the EU. Special attention has been paid to non - formal education, especially vocational training available to employees in enterprises. The situation in Poland has been analysed in comparison with other EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, M.J., Ładażyński A., 1999, Edukacja w krajach rozwiniętych, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola.
 2. Andrzejczak, A., 1997, Modele szkolenia zawodowego w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 3. Europe in Figures, Eurostat Yearbook 2009 i 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: luty 2011].
 4. Horner, W., 2001, The Statistical Recording of Lifelong Learning From the View - Point of Producers of Statistics, 14th CEIES seminar, Measuring lifelong learning, Parma.
 5. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2001 roku, Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, COM, 2001, 678.
 6. Kargul, J., 1997, Rynek pracy i usługi edukacyjne a postawy dorosłych wobec edukacji, Edukacja Dorosłych, nr 4.
 7. Kośmicka-Ślesińka, E., 2011, Pomiar i uwarunkowania efektów szkoleń w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 8. Kształcenie dorosłych, 2009, Informacje i opracowania statystyczne GUS, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_WZ_kształcenie_dorosłych.pdf [dostęp: marzec 2011].
 9. Malewski, M., 2001, Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, w: Przybylska, E. (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 10. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, Komisja Europejska, SEC, 2000, 832.
 11. Piasecki, P., 2007, Rok 2006 w szkoleniach, w: Kadry w Polsce 2007, Kompendium nowoczesnej firmy, Nowoczesna Firma, Warszawa, s. 142.
 12. Plawgo, B., (2001), Potrzeby szkoleniowe a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Białostocka Szkoła Biznesu, Warszawa.
 13. Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Indicators and benchmarks, Komisja Europejska, SEC, 2008, 2293.
 14. Raport o stanie oświaty dorosłych w Polsce, www.menis.gov.pl/oswiata/ksztzaw [dostęp: marzec 2011].
 15. Świebocka-Nerkowska, A., 2007, Finansowanie szkoleń dla firm i pracowników przedsiębiorstw w nowym okresie programowania 2007-2013, w: Szkolenia w Polsce, Kompendium nowoczesnej firmy, Nowoczesna firma, Warszawa.
 16. Tuijnnan, A., Raport o stanie oświaty dorosłych w Polsce, www.menis.gov.pl/oswiata/ksztzaw [dostęp: marzec 2011].
 17. Urbaniak, B., 2010, Imperatyw kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy, w: Znajmieciej-Sikora, M., Roszko, E. (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z, Wydawnictwo Ego, Łódź, http://www.kwalifikacjetopodstawa.eu/pliki/Podstawy_ksztalcenia_ustawicznego.pdf [dostęp: marzec 2011].
 18. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006, Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 roku, s. 103, Dz.U., nr 197, poz. 2024.
 19. Wiktorowicz, J., 2010, Obraz kształcenia ustawicznego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, w: Znajmieciej-Sikora, M., Roszko, E. (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z, Wydawnictwo Ego, Łódź, http://www.kwalifikacjetopodstawa.eu/pliki/Podstawy_ksztalcenia_ustawicznego.pdf [dostęp: marzec 2011].
 20. Ziemniewicz, B., 2010, Uczenie się dorosłych, w: Znajmieciej-Sikora M., Roszko, E. (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z, Wydawnictwo Ego, Łódź, http://www.kwalifikacjetopodstawa.eu/pliki/Podstawy_ksztalcenia_ustawicznego.pdf [dostęp: marzec 2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu