BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czternasty Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mikołajczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Fundusze Unii Europejskiej w budowaniu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
The Role of EU Funds in Creating Competitive Advantage of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 185, s. 54-75, rys., tab., 15 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość, Fundusze strukturalne
Small business, Competitiveness, Enterprise innovation, Entrepreneurship, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu ukazano działania, decyzje i programy tworzące wspólnotową politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw obejmującą m.in. wspieranie realizowanych przez nie przedsięwzięć inwestycyjnych, innowacyjności, konkurencyjności. Szczegółowo omówione zostały możliwości finansowania tych działań ze środków Unii Europejskiej, szczególnie z sektorowego programu operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Wykazano, na podstawie wyników badań ankietowych, duże zaangażowanie MSP współfinansujących przedsięwzięcia inwestycyjne z funduszy tego programu w implementację innowacyjności produktowej i procesowej, wprowadzanie nowych oraz ulepszanych produktów i usług, dynamiczne włączanie się w działalność eksportową, poprawę warunków ochrony środowiska. Wskazano zarazem, iż korzystanie z dofinansowania unijnego nie stanowiło dostatecznej motywacji do współpracy sektora MSP z jednostkami B+R oraz do tworzenia własnych technologii. (abstrakt oryginalny)

The paper presents measures, decisions and programmes creating common policy towards small and medium enterprises, which supports investments, innovation and competitiveness. It describes in detail the possibilities of financing such activities from the EU founds, especially from the Sectoral Operational Programme - Improvement of the Competitiveness of Enterprises. On the basis of a sample survey it has been proved that small and medium enterprises which use these measures are deeply involved in implementing innovations, introducing new and improving old products and services, developing export activities and environment protection. However, it has also been pointed, that EU funds were insufficient to encourage small and medium enterprises to co-operate with R&D units and to create their own technologies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afktyka, W., Chmielewski, A., 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M., Warszawa.
 2. Biuletyn sektorowego programu operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2007, Konkurencyjni, nr 4.
 3. Czternasty, W., Mikołajczak, P., 2010a, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródła ich finansowania. Współczesne dylematy, w: Grzelak, A., Pająk, K. (red.), Nowe trendy w metodologu nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 4. Czternasty, W., Mikołajczak, P., 2010b, Oddziaływanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój MŚP w środowisku wiejskim oraz miastach Wielkopolski, w: Grzelak, A., Sapa, A. (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Dziembała, M., 2011, Znaczenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego dla tworzenia nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 6. Kowalski, S., 2009, Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z uwzględnieniem funduszy strukturalnych UE, w: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa.
 7. Lipiński, J., Sławiński, A., 2003, Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 8. Sektorowy program operacyjny - Wzrost konkurencyjności gospodarki, 2003, lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 9. Pawłowski, B., 1998, Prawo materialne Wspólnot Europejskich, Wydawnictwo BSiE, Warszawa.
 10. Wysokińska, Z., Witkowska, J., 2002, Integracja europejska - rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Wach, K., 2004, Kreowanie przedsiębiorczej Europy, Rzeczpospolita, nr 37.
 12. www.fundusze-ue.menis.gov.pl [dostęp: styczeń 2011].
 13. www.konkurencyjnosc.gov.pl [dostęp: listopad 2010].
 14. www.mofnet.gov.pl [dostęp: luty 2011].
 15. www.twoja-firma.pl [dostęp: marzec 2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu