BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska-Sufinowicz Baha (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Model flexicurity- wyzwanie XXI wieku dla polskiego rynku pracy
Flexicurity Model- a Challenge of the 21st Century for Polish Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 185, s. 166-179, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia, Bezpieczeństwo socjalne
Labour market, Employment forms, Flexible employment, Social security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest prezentacja szeroko dyskutowanego obecnie w Unii Europejskiej modelu flexicurity w aspekcie teoretycznym, a także przedstawienie komponentów składowych oraz możliwych ścieżek prowadzenia polityki flexicurity według zaleceń ekspertów Unii Europejskiej w zależności od najważniejszych problemów występujących na rynkach pracy w poszczególnych państwach. W opracowaniu scharakteryzowano przykłady wprowadzenia w życie polityki flexicurity w Danii, Holandii i Hiszpanii i na tym tle podjęto się wyjaśnienia możliwości i kierunku wprowadzania tego rodzaju polityki w polskich warunkach. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to present a widely discussed nowadays in the European Union flexicurity model in the theoretical aspect, and also to present basic components and possible pathways to implement flexicurity policy based on recommendations of the European Union Expert Group depending on the most important problems of particular labour markets in various countries. In the paper examples of flexicurity policy implemented in Denmark, the Netherlands and Spain were characterized and next the possibilities and directions of attaining flexicurity policy in the Polish conditions were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowska, A., Lewandowski, P., 2008, Adaptacyjność do zmian gospodarczych, w: Bukowski, M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 2. Bieliński, J. Bober, M., Sarzalska, M., Zawistowska, J., 2008, Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, w: Bukowski, M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 3. Bovenberg, L., Wilthagen, T., 2008, On the Road to Flexicurity: Dutch Proposals for a Pathway Towards Better Transition Security and Higher Labour Market Mobility, Tilburg University, The Netherlands 2008 [online] http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/reflect/publications/papers/fxp2008-15ontheroadtoflexicurity.pdf [dostęp: 18 marca 2011].
 4. Dębowski, H., Lis, M., Pogorzelski, K., 2010, Kształcenie ustawiczne w czasie zmian, w: Bukowski, M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2010. Praca w cyklu życia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 5. Europe in Figures. Eurostat Yearbook, 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 6. Flexicurity Pathways. Turning Hurdles into Stepping Stones, 2007, Report by the European Expert Group on Flexicurity, Bruksela.
 7. Kalinowska, B., 2007, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwie, w: Jarmołowicz, W. (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 8. Kryńska, E., 2001, Ruchliwość przestrzenna, międzyzakładowa i zawodowa w Polsce, w: Kryńska, E. (red.), Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 9. Kryńska, E., 2007, Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?, Monitor Prawa Pracy, nr 7.
 10. Kryńska, E., 2008, Partnerzy społeczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, Dialog, nr 3.
 11. Kryńska, E., 2009, Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach programowych Unii Europejskiej i Polski, w: Kryńska, E. (red.), Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 12. Kwiatkowski, E., 2003, Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, w: Kryńska, E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 13. Lewandowski, P., Skrok, Ł., 2009, Flexicurity - diagnoza na dziś, działanie na jutro, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa.
 14. Madsen, P.K., 2002, The Danish Model of "Flexicurity" - a Paradise with some Snakes, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Bruksela [online], http://samba.fsv.cuni.cz/~kotrusov/Social%20Policy/Seminars/Seminar%203/Seminar%203%20-%20text%201.pdf [dostęp: 16 marca 2011].
 15. OECD Indicators on Employment Protection, 2010, OECD, Paryż [online], http://www.oecd.org/document/11/0,3746,en_2649_37457_42695243_1_1_1_37457,00.html [dostęp: 23 marca 2011].
 16. Public Expenditure on Education, 2011, Eurostat, Luxembourg [online], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc510 [dostęp: 24 marca 2011].
 17. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, 2007, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 18. Rymsza, M., 2005, W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity?, w: Rymsza, M. (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 19. Sadowska-Snarska, C., 2006, Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenia życia zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 20. Tomanek, A., 2010, Flexicurity w świetle uwarunkowań - współczesnego rynku pracy, w: Tomanek, A, (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Libra s.c., Białystok.
 21. Tros, E, 2004, "Flexicurity" and HR-policies for the older workers, Working paper for the Workshop TLM-Work Package 7 "Active retirement" in Alcala, Alcala.
 22. Wilthagen, T., Tros, F., 2005, The Koncept of "Flexicurity": a New Approach to Regulating Employment and Labor Markets, The ICFA Journal of Employment Law, no. III(1).
 23. Wilthagen, T., 2008, Flexicurity: from Principles to Process and Progress, Tilburg University, The Netherland 2008 [online], http://www.mutual-learning-employment.net/uploads/ModuleXtender/Trscontent/4/TRS%20H_Wilthagen_final%20version.pdf, [dostęp: 18 marca 2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu