BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sześciło Dawid (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Niemiecki Neues Steuerungsmodell : nowe zarządzanie publiczne w samorządzie lokalnym
German Neues Steuerungsmodell : New Public Management in Local Self-government
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 5, s. 45-52, tab.
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Samorząd terytorialny, Administracja publiczna, Nowe zarządzanie publiczne
Public governance, Local government, Public administration, New public management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Nowe zarządzanie publiczne jest koncepcją, która wywarła największy wpływ na kierunek reform sektora publicznego w wielu państwach świata na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Oddziaływanie tego prorynkowego i menedżerskiego podejścia do administracji nie ominęło także samorządów. Artykuł przedstawia niemiecki projekt nowego modelu sterowania, który stanowił próbę wcielenia w życie, na poziomie kilkuset niemieckich gmin, reform organizacyjnych realizujących program nowego zarządzania publicznego. (abstrakt oryginalny)

New public management is a concept which has exerted the greatest impact on the direction of public sector reforms in many countries of the world in recent decades. This pro-market and managerial approach to administration has also affected territorial self-governments. The article presents the German draft of a new model of control, which constitutes an attempt to implement organizational reforms fulfilling the programme of new public management, at the level of several hundred German municipalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bober J., Metoda rozwoju instytucjonalnego jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej na przykładzie strategii rozwoju samorządów terytorialnych, "Zarządzanie Publiczne" 2008/1.
 2. Bober J. (red), Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych, Kraków 2011.
 3. Bogumil J., Grohs S., Kuhlmann S., Ergebnisse und Wirkungen kommunaler Verwaltungsmodernisierung in Deutschland - Eine Evaluation nach zehn fahren Praxiserfahrungs, w: J. Bogumil, W Jann, F. Nullmeier (red.), Politik und Verwaltung. Sonderband 37 der Politischen Vierteljahresschrift, Wiesbaden 2006, s. 152.
 4. Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I.(red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 2010.
 5. Bryer T.A., Toward a Relevant Agenda for a Responsive Public Administration, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2007/4, s. 479-500.
 6. Christensen T., Laegreid P., New Public Management: Puzzles of Democracy and the Influence of Citizens, ,Joumal of Political Philosophy" 2002/3, s. 270.
 7. Czaputowicz J., Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, w: J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warszawa 2008, s. 135-152.
 8. "Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-I management, Dos Neue Steuerungsmodell. Begrùndung. IKonturen. Umsetzung, "KGSt-Bericht" 1993/3, s. 3.
 9. Engel C., Common Assessment Framework: The state of affairs, "Eipascope" 2002/1.
 10. Hendriks F., Tops E., Between Democracy and Efficiency: Trends in Local Government Reform in the Netherlands and Germarry, "Public Administration" 1999/1, s. 136 in.
 11. Hood C., A public management for all seasons?, "Public Administration" 1991/1, s. 5.
 12. Kożuch B.(red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Kraków 2006, s. 13-31.
 13. Jann W., State, Administration and Governance in Germany: Competing Traditions and Dominant Narratives, "Public Administration" 2003/1, s. 110.
 14. Kettl D., The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation of Government, Waszyngton 2000, s. 2.
 15. KGSt, Sitzung der Gutachterausschüsse Organisations und Informationsmanagement. Neues Steuerungsmodell 2.0, www.kgst.de.
 16. Kuhlmann S., Reforming Local Government in Germany: Institutional Changes and Performance Impacts, "German Politics" 2009/2, s. 227.
 17. Kuhlmann S., Bogumil J., Grohs S., Evaluating Administrative Modernization in German Local Governments: Success of Failure of the "New Steering Model"?, "Public Administration Review" 2008/5, s. 854.
 18. Kuhlmann S., Bogumil J., Grohs S., Ohm A., Zehn Jahre Neues Steuerungsmodell: eine Bilanz kommunaler Verwaltungsmodernisierung, Berlin 2007.
 19. Moynihan D.P., Why and How Do State Governments Adopt and Implement "Managing for Results" Reforms?, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2005/2, s.221.
 20. Osborne D., Gaebler T., Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading 1992.
 21. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika administrację publiczną, Poznań 2005.
 22. Polidano C., The New Public Management in Developing Countries, Manchester 1999, s. 19-20.
 23. Przedańska J., Nowe publiczne zarządzanie a państwo prawa, "Przegląd Prawa i Administracji" 2007/76, s. 223-232.
 24. Przedańska J., Nowe zarządzanie publiczne a sytuacja prawna obywatela, w: J. Boć, A Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 405-412.
 25. Reichard C., Local Public Management Reforms in Germany, "Public Administration" 2003/2, s. 348.
 26. Ritsert R., Pekar M., New Public Management Reforms in German Police Services, "German Policy Studies" 2009/2, s. 30.
 27. Samier E., Toward a Weberian Public Administration: The Infinite Web of History, Values, and Authority in Administrative Mentalities, "Halduskultuur" 2005/1, s. 77.
 28. Scott G., Public Management in New Zealand: Lessons and Challenges, Wellington 2001.
 29. Vigoda E., From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens and the Next Generation of Public Administration, "Public Administration Review" 2002/5, s. 529.
 30. Wollman H., Local Government Modernization in Germany: Between Incrementalism and Reform Waves, "Public Administration" 2000/4, s. 925-926.
 31. http://administracja.mac.gov.pl.
 32. www.kgst.de.
 33. www.pri.msap.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu