BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój turystyki i przestrzeń : Implikacje dla polityki turystycznej
The Development of Tourism and Space. Implications for Tourism Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 5(17), 2011, nr 214, s. 171-185, bibliogr. 39 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Polityka turystyczna, Obszary problemowe
Tourism development, Tourism policy, Problem areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem ogólnym artykułu jest zidentyfikowanie procesów transformacji przestrzeni w wyniku rozwoju turystyki, a także wskazanie związanych z tymi procesami obszarów problemowych dla polityki turystycznej. Celem szczegółowym jest przedstawienie wybranych teorii rozwoju regionalnego w kontekście możliwości ich zastosowania do badań nad rozwojem turystyki. Badanie rozwoju turystyki oparto na analizie progresu parków rozrywki i tematycznych. Wykorzystano teorię dyfuzji innowacji i teorię peryferii. Analiza polityki turystycznej pokazała kierunki zmian jej celów i umożliwiła zdiagnozowanie najważniejszych problemów utrudniających ich realizację. Badania, w tym analiza progresu parków rozrywki i tematycznych, pozwoliły także wskazać główne warunki skuteczności polityki turystycznej. (abstrakt oryginalny)

The general objective of the article is the identification of space transformation processes as the result of tourism development, as well as the presentation of problem areas for tourism policy resulting from these processes. The specific objective is the discussion of selected regional development theories in the context of opportunities for their application in research on tourism development. The study of tourism development was based on amusement and theme parks progress analysis. Innovation diffusion theory and peripheral theory were applied. Tourism policy analysis showed the directions of its goals changes and facilitated the diagnosis of the most important problems making their realization difficult. The research including the analysis of amusement and theme parks progress also allowed for indicating the effectiveness conditions of tourism policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrova A.Y., Klastry turystyczne w Rosji i za granicą, "Turyzm" 2007, nr 17, z. 1-2.
 2. Butowski L., Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego, "Turyzm" 2010, nr 20, z. 1.
 3. Cater E., Environmental contradictions in sustainable tourism, "The Geographical Journal" 1995, Vol. 161, No. 1.
 4. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu.PL, Warszawa 2007.
 5. Drejer I., Skov Kristensen F., Laursen K., Studies of cluster as a basis for industrial and technology policy in the Danish economy, Working Paper 1997, No. 97-14 DRUID.
 6. Fiedor B., Podstawy badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 1.
 7. Go F.M., Govers R., Integrated quality management for tourist destinations: a European perspective on achieving competitiveness, "Tourism Management" 2000, Vol. 21, No. 1.
 8. Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Gołembski G. (red.), Nowe trendy w turystyce, PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2008.
 10. Goodwin M., The governance of rural areas: some emerging research issues and agendas, "Journal of Rural Studies" 1998, 1(14).
 11. Gursoy D., Jurowski C., Usyal M., Resident attitudes: a structural modeling approach, "Annals of Tourism Research" 2002, Vol. 29, No. 1.
 12. Hall C.M., The institutional setting-tourism and the state, [w:] The Economic Geography of the Tourist Industry. A Supply-Side Analysis, D. Ioannides, K.G. Debbage (red.), Routledge, Londyn -Nowy Jork 1998.
 13. Janasz W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 14. Jansen-Verbeke M., Paradygmat terytorialności w turystyce kulturowej, "Turyzm" 2009, nr 19, z. 1-2.
 15. Karcz K., Proces dyfuzji innowacji - podejście marketingowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
 16. Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 17. Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 18. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
 19. Kozak M.W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 20. Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 21. Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, "Turyzm" 1995, nr 5, z. 2.
 22. Liszewski S., Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, "Turyzm" 2006, nr 16, z. 2.
 23. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 24. Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 25. Meyer B., Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 26. Nowakowska A., Tendencje w światowej turystyce u progu XXI wieku, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie nr 78, Kraków 1999.
 27. Pender L., Sharpley R. (red.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008.
 28. Perroux F., The Pole of Development's New Place in a General Theory of Economic Activity, [w:] B. Higgins, D.J. Savoie (red.), Regional Economic Development: Essays in Honour of Francois Perroux, Unwin Hyman, Boston 1988.
 29. Pine II B.J., Gilmore J.H., The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 30. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń 2003.
 31. Public-Private Sector Cooperation: Enhancing Tourism Competitiveness, WTO Business Council, Madrid 2000.
 32. Robinson M., Sharpley R., Evans N., Long P., Swarbrooke J. (red.), Reflections on International Tourism: Developments in Urban and Rural Tourism, Education Publishers, Sunderland 2000.
 33. Russo A.P., A Re-foundation of the TALC for Heritage Cities, [w:] R.W. Butler (red.), The Tourism Area Life Cycle, vol. 1, Channel View Publication, Clevedon 2006.
 34. Sessa A., The science of systems for tourism development, "Annals of Tourism Research" 1988, Vol. 15, No. 2.
 35. Wanhill S., Issues in public sector involvement, [w:] B. Faulkner, G. Moscado, E. Laws (red.), Tourism in 21st Century: Lessons from Experience, Continuum, Londyn 2000.
 36. Williams J., Lawson R., Community issues and resident opinions of tourism, "Annals of Tourism Research" 2001, Vol. 28, No. 2.
 37. Williams S., Tourism Geography, Routledge, Londyn 2009.
 38. Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 39. Zender van der P., The Facilitating University, Proefschrift Technische Universiteit Delft, Delft 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu