BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczała Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Łyskawa Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nowa konstrukcja produktu ubezpieczeniowego w rolnictwie : kontrakty indeksowe
New Construction of Insurance Product in Agriculture - Insex Contracts
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 143, s. 422-433, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Zarządzanie ryzykiem, Ochrona ubezpieczeniowa
Agriculture insurance, Risk management, Insurance protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie przesłanek nowej konstrukcji produktu w zakresie ubezpieczeń rolnych oraz tego, jakie ta konstrukcja powoduje konsekwencje wokół tradycyjnych umów ubezpieczenia. (fragment tekstu)

Agricultural index Insurance have been on the market for about two decades. The objective of the study is to indicate what are the reasons for the new construction of the product in the agricultural insurance and the controversy that this construction gives rise to. From the perspective of insurers, such product is in a great extent free from flaws typically found in traditional insurance. It is problematic, however, that the basie principles, so far universally accepted as the measures of the quality of the insurance product, are met. Valuation and reinsurance of index products raise numerous problems which violates the principle of reality. With regards to the principle of completeness, on the one hand it is satisfied in a high degree as the preventive function is not compromised by the lack of deductibles, on the other hand it is problematic to link losses and claim payments. The principle of universality, in both aspects: subjective and objective, as well as the rangę of risks covered appear to be highly satisfied. This structural break of rules, different from the previously accepted conventions may however be acceptable to the insured because of the advantages of the new solution. It allows to achieve a partial coverage of losses incurred for a significantly reduced cost, particularly with regards to occurrences non-insurable on the traditional market. Yet it necessitates change of expectations of the insured farmers. Insurance becomes a way of financing losses, not the only one and not to the fuli extent. It assumes the role of an instrument that protects from falling into the poverty trap. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Diaz-Caneja M.B., Conte C.G., Catenaro R., Gallego Pinilla J. (2008), Agricultural Insurance Schemes II. Index insurances, http://mars.jrc.it/mars/Bulletins-Publications/Agricultural--Insurance-Schemes-II-JRC-Scientific-and-Technical-Report [dostęp:21.12.2009].
 2. Frey A., Kirowa M., Schmidt Ch. (2009), The role of indices in transfering Insurance risks to the capital markets, Sigma No 4.
 3. Handschke J. (1974), Efektywność ochrony ubezpieczeniowej w teorii i praktyce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4.
 4. Handschke J. (2001), Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, [w: Sangowski T.red., Ubezpieczenia gospodarcze wyd. 2, Poltext, Warszawa.
 5. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. (2010), Realizacja umów ubezpieczenia dla podmiotów sektora finansów publicznych w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek 2010, Wrocław (w druku).
 6. Kaczała M. (2009), Poszukiwanie nowych obszarów w zakresie ubezpieczania rolnictwa: ryzyko wahań popytu/podaży, spadku cen, spadku dochodów, ubezpieczenia indeksowe, wystąpienie na II Międzynarodowej Konferencji Kierunki zmian ubezpieczeń w produkcji rolnej w Polsce, l listopada 2009, Warszawa.
 7. Komunikat Komisji dla Rady w sprawie zarządzania ryzykiem w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (2005), COM (2005) 74.
 8. Łyskawa K. (2009), Ocena sytuacji w zakresie realizacji ubezpieczeń dotowanych, wystąpienie na II Międzynarodowej Konferencji Kierunki zmian ubezpieczeń w produkcji rolnej w Polsce, 17 listopada 2009, Warszawa.
 9. Łyskawa K., Zimowski M. (2009), Ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie - wprowadzenie do problematyki, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe opolski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 60, Wrocław.
 10. Martin S.W. (2000), Developing and pricing a rainfall contingent claims contract, Dissertation, Mississippi State University.
 11. Parchure R. (2002): Varsha Bonds and Options: Capital Market Solutions for Crop Insurance Problems, National Insurance Academy Working Paper, Balewadi.
 12. Sangowski T. red (2000),: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, pośrednika ubezpieczeniowego wyd. 4, Saga-Printing, Poznań.
 13. Siamwalla A., Valdes A. (1986), Should crop insurance be subsidizedl w: P. Hazell red., Crop insurance for agricultural development: Issues and experience, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 14. Skees J. (2003), Risk Management Challenges in Rural Financial Markets: Blending Risk Management Innovations with Rural Finance, Paving the Way Forward for Rural Finance: An International Conference on Best Practices, 2-4 June, Washington DC.
 15. Skees J., Barnett B., Hartell J. (2005), Innovations in Government Responses to Catastrophic Risk Sharing for Agriculture in Developing Countries, Paper prepared for workshop Innovations in Agricultural Production Risk Management in Central America: Challenges and Opportunities to Reach the Rural Poor, 9-12 May, Antigua.
 16. Skees J. (2006), lnnovations in Risk Management. Index Insurance, wystąpienie w ramach USAID, 24 October 2006, Washington DC.
 17. Skees J. (2008): Challenges for Use of Index-Based Weather Insurance in Lower Income Country Agricultural Finance Review, Spring.
 18. The Uruguay Round Agreements, Annex 2 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ legal_e.htm#ag[dostęp:20.01.2010].
 19. Torriani D.S., Calanca R, Beniston M., Fuhrer J (2000), Alternative hedging strategies in maize production to cope with climate variability and change, Paper prepared for presentation at the 101l st EAAE Seminar 'Management of Climate Risks in Agriculture', July 5-6, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu