BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczyk Teresa (University of Business in Wroclaw, Poland)
Tytuł
Definition of Professional Success by the Employees of Lower Silesian Enterprises : Results of Own Research
Definiowanie sukcesu zawodowego przez pracowników przedsiębiorstw z Dolnego Śląska : wyniki badań własnych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 224, s. 45-52, rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Human and Work in a Changing Organisation : Management Oriented on the Employee Interests
Słowa kluczowe
Sukces zawodowy, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Career success, Employees in enterprise
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w 2010 roku wśród 789 przedstawicieli przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, których celem było rozpoznanie interesów pracowniczych poprzez zidentyfikowanie sposobu definiowania sukcesu zawodowego. Opisano też zidentyfikowane różnice w odpowiedziach respondentów w zależności od wykształcenia, wieku i zajmowanego stanowiska. W artykule sformułowane zostały zalecenia dotyczące konieczności uwzględnienia odmiennego definiowania sukcesu zawodowego przez pracowników, co pozwoli na zaspokojenie ich interesów i efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

This paper presents results of the questionnaire survey carried out in 2010 among 789 representatives of Lower Silesian enterprises. The aim of the survey was to recognise employees' interests by identifying the way of defining professional success. The paper describes also the differences identified in the respondents' answers depending on the level of education, age, position occupied, and employment status. In this paper recommendations were formulated concerning the necessity to take into account different definitions of professional success provided by employees, which will allow satisfying their interests and to using their potential in enterprises more effectively. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Zmiany wyznaczników sukcesu zawodowego przedstawicieli wybranych wolnych zawodów w Polsce i we Francji, [in:] T. Listwan (ed.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 2. Brzozowski P., Skala wartości - polska wersja testu Miltona Rokeacha, [in:] R.Ł. Drwal (ed.), Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia, UMCS, Lublin 1989.
 3. Dornan, J., Maxwell J., Strategia sukcesu, Studio EMKA, Warszawa 1995.
 4. Fołta-Sarna A., Polityka awansów - Co tak naprawdę oznacza sukces zawodowy?, BankierPress, 2010, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polityka-awansow-co-tak-naprawde-oznacza-sukceszawodowy-2247387.html (date of access: 10.10.2010).
 5. Gładyś-Jakubik J., Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 6. Guillaume C., Pochic S., What would you sacrifice? Access to top management and the work-life balance, Gender, Work and Organization 2009, Vol. 16.
 7. Krupski R., Strategia sukcesu, [in:] T. Listwan (ed.), Sukces w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 8. Kupczyk T., Czynniki sukcesu polskich menedżerów [unpublished doctoral dissertation], Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Wrocław 2002.
 9. Kupczyk T. (ed.), Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 10. Kupczyk T., Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009.
 11. Lohr S.L., Sampling Design and Analysis, Duxbury Press, 1999.
 12. Majewska-Opiełka I., Czas kobiet, Rebis, Poznań 2004.
 13. Mowday R.T., Porter L.W., Steers R.M., Employee-Organization Linkages. The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, New York 1982.
 14. Nosal, C., Piskorz Z., Kierowanie ludźmi jako gra intelektualna: między chaosem a sztywnością, [in:] S.A. Witkowski (ed.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 15. Nosal C., Intelektualne determinanty sukcesu menedżerów w relacji do niepewności otoczenia, [in:] T. Kupczyk (ed.), Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 16. Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 17. Pszczołowski T., Encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 18. Rao P.S.R.S., Sampling methodologies with applications, Psychometrika 2000, Vol. 65, No. 4, pp. 443-460.
 19. Siuta J. (ed.), Diagnoza osobowości, Pracownia Tekstów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.
 20. Waitley D., Imperium umysłu, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu