BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietroń-Pyszczek Agata (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Attributes of an Attractive Employer in The Context of Interests Articulated by Employees : Results of Empirical Studies
Atrybuty atrakcyjnego pracodawcy w kontekście interesów artykułowanych przez pracowników : wyniki badań empirycznych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 224, s. 30-37, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Human and Work in a Changing Organisation : Management Oriented on the Employee Interests
Słowa kluczowe
Wizerunek pracodawcy, Wizerunek przedsiębiorstwa, Interes pracowniczy
Employer branding, Company image, Employees' interests
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W artykule przedstawiono cechy atrakcyjnego pracodawcy, wykorzystując wyniki badań dotyczących interesów pracowniczych. Wywiad skategoryzowany prowadzono w latach 2010-2011 w grupie pracowników wykonawczych zatrudnionych w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska. (abstrakt oryginalny)

Attributes of attractive employers are presented, based on the results of empirical studies on employee interests. Structured interviews were conducted in 2010-2011 among non-managerial employees in the companies of the Lower Silesia region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowska U., Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 711, Wydawnictwo AE, Kraków 2006.
  2. Leary-Joyce J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  3. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo AE, Poznań 2001.
  4. Pietroń-Pyszczek A., Pracownicy jako interesariusze przedsiębiorstwa, [in:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (eds.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wrocław 2009.
  5. Pietroń-Pyszczek A., Polityka wizerunkowa pracodawcy - założenia, cele i działania, [in:] J. Stankiewicz (ed.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu