BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Anna (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Managerial Well-Being and Job Satisfaction : Research Results Illustrated by the Example of Selected Coal Mines in Upper Silesia
Dobrostan kadry kierowniczej a zadowolenie z pracy : wyniki badań na przykładzie wybranych kopalń węgla kamiennego Górnego Śląska
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 224, s. 91-97, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Human and Work in a Changing Organisation : Management Oriented on the Employee Interests
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Kultura organizacyjna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kadra kierownicza, Górnictwo
Prosperity, Organisational culture, Health and safety at work, Managerial staff, Mining sector
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji dobrostanu pracowników, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na rolę bezpieczeństwa i higieny pracy jako jednego z jego kluczowych wymiarów. Zaprezentowane zostaną wyniki badań oceny dobrostanu kadry kierowniczej w górnictwie. Badaniem objęto 169 kierowników i 995 pracowników wykonawczych z trzech kopalń Śląska. Zwrócono także uwagę na wpływ kultury organizacyjnej na dobrostan pracowników (diagnoza - kwestionariusz Camerona i Quinna). (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to introduce the idea of employees well-being, but above all to pay attention to the role of occupational safety and work as one of its key dimension. Research results concerning assessment of the well-being of management in mining industry will be presented. In the research, 169 managers and 995 executive employees from three Silesian1 coal mines were surveyed. The attention was also paid to influence of organization culture over employee well-being (assessment - Cameron and Quinn questionnaire). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahlstrom D., Innovation and growth: How business contributes to society, Academy of Management Perspectives 2010, Vol. 24, No. 3.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, [4th edition], Oficyna Wolters Kluwer Business, 2003.
 3. Bureau of Labor Statistics, 2003, http://www.bls.gov/iif/home.htm (date of access: 21.09.2011).
 4. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 5. Cooper D., Improving Safety Culture. A Practical Guide, Applied Behavioural Sciences Hull, 2001, www.bsafe.co.uk.
 6. Delios A., How can organizations be competitive but dare to care?, Journal of American Academy of Management - Perspectives 2010, Vol. 24, No. 3.
 7. Matuszewski K., Przyczyny wypadków przy pracy w górnictwie w aspekcie profilaktyki, Bezpieczeństwo pracy 2009, nr 2.
 8. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Robison J., The business case for wellbeing. Having high levels of wellbeing is good for people and their employers, Gallup Management Journal 2010 http://gmj.gallup.com/content/139373/business-case-wellbeing.aspx#1.
 10. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia dzisiejszej pracy a wyzwania, PWN, Warszawa 2002.
 11. Turek M., Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwo GiG, Katowice 2007.
 12. Zohar D., Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications, Journal of Applied Psychology 1980, Vol. 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu