BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fijałkowska Jolanta (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Przewidywalność stóp zwrotu z akcji : wyniki dla USA i Polski
Stock Return Predictability : Evidence for USA and Poland
Źródło
Bank i Kredyt, 2012, nr 1, s. 49-78, aneks, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu akcji, Prognozowanie stóp zysku akcji, Dywidenda
Stock rate of returns, Forecasting the return rate of shares, Dividend
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United States of America (USA), Poland
Abstrakt
W artykule przestawiono wyniki analizy zjawiska przewidywalności premii za ryzyko na rynku akcji (opartej na polskich i amerykańskich danych), dowodząc jego istnienia na obu tych rynkach. Jako zmienną objaśniającą premię za ryzyko wykorzystano stopę dywidendy. Ze względu na persystencję tego wskaźnika poddano go modyfikacji, dzięki której uzyskano stabilność parametrów w równaniu predykcyjnym. Porównano również błędy prognozy powstałe w wyniku zastosowania modelu predykcyjnego z prognozą modelu opartego na średniej historycznej stopie zwrotu. Dla obu rynków wykazano wyższość modelu uwzględniającego przewidywalność stóp zwrotu. Ponadto w artykule pokazano, że właściwości wariancji stóp zwrotu na rynku akcji podważają zasadność stosowania procesu błądzenia losowego do opisu kształtowania się cen na tym rynku. (abstrakt oryginalny)

This article presents the evidence of predictability in stock returns for Polish and US market. Excess return is predicted by dividend yield. Due to the persistence of the regressor the dividend yield was modified, leading to the parameter stability in the predictive regression model. Forecasts of the regression models were compared to forecasts based on historical average return, showing better performance of the former. Furthermore, the variance ratio test provides evidence that stock prices do not follow random walk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang A., Bekaert G. (2007), Stock return predictability: is it there?, Review of Financial Studies, 20, 651-707.
 2. Bachelier L. (2006), Theory of speculation. The origins of modern finance, Princeton University Press, New Jersey.
 3. Barberis N. (2000), Investing for the long run when returns are predictable, Journal of Finance, 60, 225-264.
 4. Brandt M., van Binsbergen J. (2007), Solving dynamic portfolio choice problems by recursing on optimized portfolio weights or on the value function?, Computational Economics, 29, 355-367.
 5. Campbell J.Y. (1991), A variance decomposition for stock returns, Economic Journal, 101, 157-179.
 6. Campbell J.Y., Lo A., MacKinlay A. (1997), The econometrics of financial markets, Princeton University Press, New Jersey.
 7. Campbell J.Y., Shiller R. (1989), The dividend price ratio and expectations of future dividends and discount factors, Review of Financial Studies, 1, 195-228.
 8. Campbell J.Y., Thompson S. (2008), Predicting the equity premium out-of-sample: can anything be at the historical average, Review of Financial Studies, 21, 1509-1531.
 9. Campbell J.Y, Viceira L. (2002), Strategic asset allocation. Portfolio choice for long-term investors, Oxford University Press, New York.
 10. Campbell J.Y, Yogo M. (2006), Efficient tests of stock return predictability, Journal of Financial Economics, 81, 27-60.
 11. Cochrane J.H. (1988), How big is the random walk in GNP? Journal of Political Economy, 96, 893-920.
 12. Cochrane J.H. (1991), A critique of the application of unit root tests, Journal of Economics Dynamic and Control, 15, 275-284.
 13. Cochrane J.H. (1992), Explaining the variance of price dividend ratio, Review of Financial Studies, 5, 243-280.
 14. Cochrane J.H. (1999), New facts in finance, Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, QUI, 36-58.
 15. Cochrane J.H. (2001), Asset pricing, Princeton University Press, New Jersey.
 16. Cochrane J.H. (2006), The dog that did not bark: a defense of return predictability, NBER Working Paper, 12026.
 17. Engsted T., Pedersen T.Q. (2008), Return predictability and intertemporal asset allocation: evidence from a bias-adjusted VAR model, Creates Research Paper, 2008-27, School of Economics and Management, University of Aarhus.
 18. Fama E.F., French K. (1988a), Dividend yields and expected stock returns, Journal of Financial Economics, 22, 3-27.
 19. Fama E.F., French K. (1988b), Permanent and temporary components of stock prices, Journal of Political Economy, 96, 246-273.
 20. Fama E.F., French K. (1989), Business conditions and expected returns on stocks and bonds, Journal of Financial Economics, 25, 23-49.
 21. Fama E.F., Schwert G.W. (1977), Human capital and capital market equilibrium, Journal of Financial Economics, 4, 115-146.
 22. Goyal A., Welch I. (2003), Predicting the equity premium with dividend ratios, Management Science, 49, 639-654.
 23. Goyal A., Welch I. (2008), A comprehensive look at the empirical performance of equity premium predication, Review of Financial Studies, 21, 1455-1508.
 24. Granger C.W.J., Timmermann A. (2004), Efficient market hypothesis and forecasting, International Journal of Forecasting, 20, 15-27.
 25. Hansen B. (2001), The new econometrics of structural change: dating breaks in U.S. labor productivity, Journal of Economics Perspectives, 15, 117-128.
 26. Hodrick R. (1992), Dividend yields and expected stock returns: alternative procedures for inference and measurement, Review of Financial Studies, 5, 357-386.
 27. Keim D., Stambaugh R. (1986), Predicting returns in the stock and bond markets, Journal of Financial Economics, 17, 357-390.
 28. Lettau M., Ludvigson S.C. (2001), Consumption, aggregate wealth and expected stock return, Journal of Finance, 56, 815-849.
 29. Lettau M., Ludvigson S.C. (2009), Measuring and modeling variation in the risk-return tradeoff, w: Y. Ait-Sahalia, L.P. Hansen (red.), Handbook for financial econometrics, Vol. 1, Elsevier, New York.
 30. Lettau M., Van Nieuwerburgh S. (2008), Reconciling the return predictability evidence, Review of Financial Studies, 21, 1607-1652.
 31. Lewellen J.W. (1999), The time series relations among expected return, risk, and book-to-market, Journal of Financial Economics, 54, 5-53.
 32. Lewellen J.W. (2004), Predicting returns with financial ratios, Journal of Financial Economics, 74, 209-235.
 33. Lo A., MacKinlay A. (1988), Stock market proces do not follow random walks: evidence from a simple specification test, Review of Financial Studies, 1, 41-66.
 34. Malkiel B. (1973), A random walk down Wall Street, W.W. Norton and Company, New York.
 35. Marriott F.H.C., Pope J.A. (1954), Bias in the estimation of autocorrelations, Biometrika, 41, 390-402.
 36. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 37. Pastor L., Stambaugh R.F. (2001), The equity premium and structural breaks, Journal of Finance, 56, 1207-1239.
 38. Poterba J.M., Summers L.H. (1988), Mean reversion in stock returns: evidence and implications, Journal of Financial Economics, 22, 27-59.
 39. Rapach D.E., Wohar M.E. (2009), Multi-period portfolio choice and the intertemporal hedging demand for stocks and bonds: international evidence, Journal of International Money and Finance, 28, 427-453.
 40. Stambaugh R.F. (1999), Predictive regressions, Journal of Financial Economics, 54, 375-421.
 41. Timmermann A. (2008), Elusive return predictability, International Journal of Forecasting, 24,1-18.
 42. Valkonov R. (2003), Long-horizon regressions: theoretical results and applications, Journal of Financial Economics, 68, 201-232.
 43. Viceira L. (1996), Testing for structural change in the predictability of asset return, unpublished manuscript, Harvard University.
 44. Zielonka P. (2008), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu