BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steinka Izabela (Gdynia Maritime University, Poland), Morawska Magda (Gdynia Maritime University, Poland), Kukułowicz Anita (Gdynia Maritime University, Poland)
Tytuł
The Influence of Lactic Acid Cheese Components on the Selected Properties of Polyamide/Polyethylene Laminates
Wpływ komponentów kwasowych serów twarogowych na wybrane właściwości laminatów poliamidowo/polietylenowych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 186, s. 56-66, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Opakowania produktów spożywczych, Badanie opakowań, Żywność, Sery, Bezpieczeństwo żywnościowe
Food packaging, Packaging study, Food, Cheeses, Food security
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Oddziaływanie żywności i jej składników na materiał opakowaniowy stanowi podstawę zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Fizyczne i chemiczne właściwości opakowań mogą się zmieniać w wyniku kontaktu materiału z żywnością o niskim pH, kontaktu z parą wodną, tlenem i dwutlenkiem węgla oraz mechanicznych uszkodzeń podczas przechowywania. Komponenty twarogów przechowywano w opakowaniu wykonanym z wielowarstwowej folii poliamidowo/polietylenowej (PA/PE) przez 21 dni w warunkach chłodniczych. Badania wykazały zmiany nasiąkliwości oraz naprężenia zrywającego materiału PA/PE po kontakcie z roztworem kwasu mlekowego, serwatką i skrzepem twarogowym. Obserwowano zmiany migracji globalnej do wodnych płynów modelowych z materiału PA/PE po uprzednim kontakcie z komponentami twarogów. Badania potwierdziły wpływ czynników biologicznych i biogennych na właściwości laminatów PA/PE. (abstrakt oryginalny)

Food components are the main factors which provoke changes of packaging properties during storage of a product. Physical and chemical properties of packaging material may change due to low pH, mechanical stress, contact with water vapour, carbon dioxide and metabolites connected with the presence of lactic acid bacteria. The assessment comprised the period of 21 days of cheese components storage at the temperature of 4±2°C. The results achieved from the study revealed differences in absorb-ability and mechanical properties of polyamide/polyethylene material coming from storage of lactic acid solution, whey and lactic acid bacteria curd. The paper presents changes in overall migration into model food simulants during the storage of curd cheese components. The study revealed the influence of cheese components on overall migration value from the packaging material. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baigrie, B., 2003, Taints and Off-Flavours in Food, GBR: Woodhead Publishing, Cambridge.
 2. Cichoń, Z., 1996, Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 3. Czerniawski, B., 1998, Opakowania żywności, Agro Food Technology, Czeladź.
 4. Czerny, M., Schieberle, P., 2007, Influence of the Polyethylene Packaging on the Adsorption of Odour-active Compounds from UHT-milk, European Food Research and Technology, no. 225, p. 215-223.
 5. Fordham, P.J., Gramshaw, J.W., Castle, L., 2001, Analysis for Organic Residues from Aids to Polymerization to Make Plastics Intended for Ford Contact, Food Additives and Contaminants, no. 18, p. 461-471.
 6. Galic, K., Cikovic, N., 2001, Permeability Characterization of Solvent Treated Polymer Materials, Polymer Testing, no. 20, p. 599-606.
 7. Garcia, R.S., Silva, A.S., Cooper, I., Franz, R., Losada, P.P., 2006, Revision of Analytical Strategies to Evaluate Different Migrants from Food Packaging Materials, Trends in Food Science & Technology, no. 17, p. 354-366.
 8. Goulas, A.E., 2001, Overall Migration from Coextruded Food Packaging Multiplayer Films and Plastics Containers into Official EU Food Simulants, European Food Research and Technology, no. 212, p. 597-602.
 9. Oi Wah, L., Siu-Kay, W., 2000, Contamination in Food from Packaging Material, Journal of Chromatography A, no. 882, p. 255-270.
 10. Ortiz, G., Tena, M.T., 2006, Headspace Solid Phase Microextraction Gas Chromatography-mass Spectrometry Method for the Identification of Cosmetic Ingredients Causing Delamination of Packaging, Journal of Chromatography A, no. 1101, p. 32-37.
 11. Petersen, J.H., Mello, J.P.F. (eds.), 2003, Food Safety, CABI Publishing Cambridge, MA, USA.
 12. PN-C-89032:1981. Tworzywa sztuczne - Oznaczanie chłonności wody.
 13. PN-EN ISO 527-1, 2, 3:1998, Plastics - Determination of Tensile Properties.
 14. PN-EN 1186-7:2002. Materials and Articles in Contact with Foodstuffs - Plastics - Part 7: Test Methods for Overall Migration into Aqueous Food Simulants Using a Pouch.
 15. Steinka, I., 2000, Wpływ metabolizmu bakterii fermentacji mlekowej na zmiany właściwości folii stosowanych do pakowania twarogów, in Proceedings of Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź.
 16. Steinka, I., 2001a, Changes in the Mass of Packaging Film and Laminates as Packaging-product Interaction Indicators, in Proceedings of Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź.
 17. Steinka, I., 2001b, Influence of the Acid Produced by Cottage Cheese Micro-flora on the Packaging Laminatem Properties, in Proceedings of Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź.
 18. Steinka, I., 2003, Wpływ interakcji opakowanie - produkt na jakość mikrobiologiczną hermetycznie pakowanych serów twarogowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu