BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alejziak Bożena (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Wyjazdy turystyczne młodzieży - cele oraz sposoby spędzania czasu : analiza porównawcza - lata 2002-2007
Youth Tourist Trips - Objectives and Ways of Splendid Free Time : Comparative Analysis 2002-2007
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 3(14), s. 21-39, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Czas wolny, Młodzież, Aktywność turystyczna
Tourism, Leisure time, Youth, Tourist activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyjazdy turystyczne są jednym z bardziej atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież. Są one doskonałą okazją do zdobywania wiedzy, doskonalenia własnych umiejętności, kształtowania ważnych cech charakteru. Pobudzają oraz rozwijają u młodych zainteresowania, które są siłą motoryczną rozwoju osobowości. Osiągnięcie powyższych efektów jest uzależnione w dużej mierze od tego, jak młodzież spędza czas w trakcie wyjazdów turystycznych. W niniejszym artykule postanowiono przeanalizować zmiany i tendencje, jakie zachodzą w sposobach spędzania wolnego czasu przez młodzież podczas długookresowych wyjazdów turystycznych na przestrzeni lat 2002-2007. Aby zdiagnozować problem wykorzystano badania prowadzone na ten temat od wielu lat przez Instytut Turystyki w Warszawie. Z analizowanych wskaźników wynika, iż wyraźnie daje się zauważyć tendencja spadkowa biernych bądź mało aktywnych form spędzania czasu, na rzecz poprawy kondycji fizycznej i zdrowia. Nie dotyczy to jednak turystyki kwalifikowanej, gdzie liczba jej uczestników ciągle spada. Pozytywną tendencję zauważono w dziedzinie narciarstwa, gdzie młodzież coraz częściej korzysta z tej formy rekreacji ruchowej. Z roku na rok coraz więcej młodych podczas wyjazdów turystycznych pragnie poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe umiejętności, pogłębiać wiedzę. (abstrakt oryginalny)

Tourist trips are one of the most attractive opportunities for juveniles to spend their free time. They are a perfect occasion to gain some practical knowledge, improve skills and shaping one's own important character features. They also stimulate and develop interests, which seems to be a motive for development of youths' characters. The effect mentioned above mainly depends on the type of activities provided by the trips. In the article we have tried to analyse the trends and changes in youth activity during long- term tourist camps in the years of 2002-2007. To diagnose the problem we employed researches drawn up by Tourist Institute in Warsaw. The analysis indicates that, day by day, an increasing number of young people are choosing an active way of spending free time to improve their health and physical fitness while on tourist trips. However, the above does not refer to the professional tourism which is observed to be continuously decreasing. A slight positive tendency could be noticed in the ski sector, which is becoming a popular recreation form. More and more young people wish to broaden their horizons and to acquire new skills by different kinds of tourist trips. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak B. 2008. Samowychowanie a turystyka. Kraków: Albis. ISBN 978-83-906452-2-3.
 2. Denek K. 2000. W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole. Poznań: Eruditius. ISBN 83-86142-35-9.
 3. Gurycka A. 1977. Przeciw nudzie. O aktywności, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 4. Jabłoński E. 2009. Krajoznawstwo i turystyka kwalifikowana PTTK promocja aktywności zdrowotnej młodzieży szkolnej. W: O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej. Praca zbiorowa K. Denek, L. Drożdżyński, A. Gordon (red.), Warszawa - Poznań: PTTK "Kraj". ISBN 978-83-7005-505-9.
 5. Kunce R. 1998. Aktywizowanie działań na rzecz zwiększania uczestnictwa w turystyce krajowej, zwłaszcza dzieci i młodzieży w turystyce aktywnej. W: Imprezy turystyczne jako forma edukacji krajoznawczej społeczeństwa. V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, Gniezno 2000. Łódź - Pabianice - Zgierz: Sejmik Przedkongresowy.
 6. Kwilecka M., Brożek Z. 2007. Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: Almamer. ISBN 978-83-60197-37-0.
 7. Łaciak J. 2003. Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2002 roku. Warszawa: Instytut Turystyki. ISBN 83-88376-26-8.
 8. Łaciak J. 2005. Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku. Warszawa Instytut Turystyki. ISBN 83-60302-60-X.
 9. Łaciak J. 2006. Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku, Warszawa: Instytut Turystyki. ISBN 83-60302-22-7.
 10. Łaciak J. 2008. Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 11. Midura F. 2006. Dziedzictwo - muzea - turystyka. Pojęcia i podstawowe problemy. W: Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie. A. Toczewski (red.). Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej. ISBN 83-88426-40-0.
 12. Rottermund A. 2001. Muzea i turystyka. W: Spotkania w Willi Struvego 1998-2001. Wykłady o dziedzictwie kultury. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. ISBN 83-88372-11-4.
 13. Słońska Z. 1994. Promocja zdrowia - zarys problematyki. "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne 1 Medycyna" vol 1-2. Wrocław: IP UWr.
 14. Stasiak A., 2006. Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki. W: Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie. A. Toczewski (red.). Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej. ISBN 83-88426-40-0.
 15. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. 1995. Warszawa ONZ-WTO.
 16. Turos L. 1988. Znaczenie turystyki międzynarodowej w samokształceniu studentów. W: Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki. Warszawa: IT.
 17. Tyszkowa M. 1977. Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
 18. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych. 2008 [online, dostęp: 2009-07-08]. Dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki RP: http://msport.gov.pl/statystyka-turystyka/552-Uczestaictwo-Polakow-w-wyjazdach-turystycznych7retpag=/statystyka-turystyka/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu