BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Austen Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Efektywne przywództwo w ochronie zdrowia : wyniki badań empirycznych
Effective Leadership in Health Care - the Results of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 187, s. 85-98, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Efektywność zarządzania, Ochrona zdrowia
Leadership, Management effectiveness, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnimi czasy można obserwować rosnące zainteresowanie przywództwem w organizacjach publicznych. Uważa się, że zachowania przywódców mogą wpływać na wyniki organizacji. Organizacje i ich przywódcy są zależni od otoczenia i kontekstu, w którym działają. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie powiązania kontekstu organizacji, jej otoczenia, stylu przywództwa i efektywności organizacji. (abstrakt oryginalny)

A growing interest in leadership in the public sector organizations can be observed nowadays. Leaders' behaviors may influence an organization's performance. Previous studies suggest there is relationship between leadership style, situation and circumstances. Organizations and leaders are dependent on both environment in which organizations operate and organizational context. We present results of empirical research that explain relationships between environment, organizational context, leadership style and organizations' effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Avolio, B.J., Bass, B.M., 1995, Multifactor Leadership Questionnaire, Manual and Sampler Set, 3rd ed., Mind Garden, Inc. 2004, s. 108.
 2. Bass, B.M., Avolio, B.J., 2004, The Multifactor Leadership Questionnaire form 5X, Palo Alto, CA, Mind Garden.
 3. Bratnicki, M., Kulikowska, M., 2003, Strategic Paradoxes Management, Entrepreneurial Behaviors and Effectiveness in Polish Companies, The paper presented on the 3rd EURAM Conference in Milan, Italy.
 4. Bratnicki, M., Zbierowski, P., 2003, Searching for Competitive Advantage in Transformed Economy: Entrepreneurship, Environment and Organizational Attention - Summary, Frontiers of Entrepreneurship Research, Wellesley, MA.
 5. Conger, J.A., 1999, Charismatic & Transformational Leadership in Organizations: an Insider's Perspective on These Developing Streams of Research, The Leadership Quarterly, vol. 10(2), s. 55.
 6. Dulewicz, V., Higgs, M.J., 2005, Assessing Leadership Dimensions, Styles and Organizational Context, Journal of Managerial Psychology, vol. 20(2), s. 105-123.
 7. Feldman, M.S., 2005, Management and Public Management, Academy of Management Journal, no. 6.
 8. Fernandez, S. Cho, Y.J., Perry, J.L., 2010, Exploring the Link Between Integrated Leadership and Public Sector Performance, The leadership Quarterly, vol. 21, s. 308-323.
 9. Frączkiewicz-Wronka, A., Austen-Tynda, A. (red), 2009, Przywództwo w ochronie zdrowia, Idee i instrumenty, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Gilmartin, M.J., D'Aunno, T.A., 2008, Leadership Research in Healthcare: a Review and Roadmap, Academy of Management Annals, no. 1, s. 392.
 11. Goodwin, N., 2006, Leaderhip in Healthcare. A European Perspective, Routlege, Taylor & Francis Group, London and New York, s. 40.
 12. Goodwin, N., 2000, Leadership and the UK Health Service, Health Policy, vol. 51, s. 54.
 13. Hersey, P., Blanchard, K.H., 1982, Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 14. Kwiatkowski, S., 2000, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. McAlearney, A.S., 2006, Leadership Development in Healthcare: a Qualitative Study, Journal of Organizational Behavior, vol. 27, s. 967-982.
 16. Nowak, W.A., 2000, Genetyka transformacji. Nowe zarządzanie sektorem publicznym. Master of Business Administration, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, nr 2(43), Warszawa, s. 19-22.
 17. Parry, K.W., Proctor-Thomson, S.B. 2003, Leadership, Culture and Performance: The Case of the New Zealand Public Sector, Journal of Change Management, vol. 3(4), s. 376-399.
 18. Pawar, B.S., Eastman, K.K., 1997, The Nature and Implications of Contextual Influences on Transformational Leadership: a Conceptual Examination, Academy of Management Review, vol. 22, s. 80-109.
 19. Reddin, W. J., Managerial Effectiveness. McGraw-Hill, New York, 1970.
 20. Rowe, W.G., Cannella, Jr., A.A., Rankin, D., Gorman D., 2005, Leader Succession & Organizational Performance: Integrating the Common-sense, Ritual Scapegoating & Vicious-circle Succession Theories, The Leadership Quarterly, vol. 16(2), s. 203-205.
 21. Schneider, M., 2002, Stakeholder Model of Organizational Leadership, Organization Science, vol. 13( 2), s. 209-220.
 22. Spinelli, R., 2006, The Applicability of BASS'S Model of Transformational, Transactional and Lassiez-faire Leadership in the Hospital Administrative Environment: Hospital Topics, vol. 84(2), s. 11-18.
 23. Toffler, A., 1997, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 24. Waldman, D.A., Ramirez, G.G., House, R.J., Puranam, P., 2001, Does Leadership Matter? CEO Leadership Attributes and Profitability under Conditions of Perceived Environmental Uncertainty, Academy of Management Journal, vol. 44, s. 134-143.
 25. Wallis, J., McLoughlin L., 2007, A Diagnosis of Leadership Effectiveness in the Irish Public Sector, Public Management Review, vol. 9(3), s. 327.
 26. Yukl, G., van Fleet, D.D., 1992, Theory and Research on Leadership in Organizations, w: Dunnette, M.D. & Hough, L.M. (eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 3, s. 152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu