BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana?
The Popularity of Institutional Economics. A Fashionable Trend or Lasting Change?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 9, s. 29-42, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ekonomia instytucjonalna, Instytucjonalizm
Economic theory, Institutional economics, Institutional economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Okres ostatnich dwóch dekadach, to znaczny wzrost zainteresowania koncepcją ekonomii instytucjonalnej. Autor stawia pytanie, czy stanowi to trwałą zmianę w dziedzinie ekonomii, co może prowadzić do poważnych korekt w dominujących i typowych paradygmatach ekonomii głównego nurtu, czy jest to jedynie krótkoterminowo trend. W pracy podjęto próbę zaoferowania odpowiedź na powyższe pytanie.

The period of the last two decades has recorded a considerable increase in the interest in the analyses which refer to the concept of institutions. The question may be posed, however, whether it represents a lasting change in economics, which may lead to major corrections in the dominating and typical paradigms in mainstream economics, or merely a short-term fashionable trend. The phrase "short-term" does not imply the abandoning of the institutional analysis as such but its marginalization in economics, which has already been recorded in the past. The paper attempts to offer an answer to the above question. In the light of a clear-cut distinction between so called old or traditional institutionalism and new institutional economics, institutional economics as a whole is not likely to become an alternative to mainstream economics. It is justified to state, however, that the current phase in the development of institutional economics merely reflects a short-term fashionable trend. Obviously, apart from being a fashion, it stresses the significance of institutions, so it must be taken into account by economics - an area which does not want to be viewed as a science which escapes from reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coase R., The New Institutional Economics, "The American Economic Review" 1998, vol. 88, nr 2.
 2. Colander D., The Future of Economics: The Appropriable Educated in Pursuit of the Knowable, "Cambridge Journal of Economics" 2005, nr 29.
 3. Dugger W.M., Methodological Differences between Institutional and Neoclassical Economics, "Journal of Economic Issues" 1979, vol. 13, nr 4.
 4. Dugger W., The New Institutionalism: New but Not Institutionalist, " Journal of Economic Issues" 1990, vol. 24, nr 2.
 5. Hodgson G.M., What Are Institutions, "Journal of Economic Issues" 2006, vol. 40, nr 1.
 6. Krugman P., How Did Economists Get It So Wrong? "The New York Times" September 6, 2009.
 7. Lind H., The Myth of Institutionalist Method, "Journal of Economic Issues" 1993, vol. 27, nr 1.
 8. Myrdal G., Znaczenie i wartość ekonomii instytucjonalnej [w:] Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982.
 9. Nowak M., Instytucjonalizm w socjologii i ekonomii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, R. LXVI, z. 1.
 10. Rachman G., Historycy obalmy z tronu ekonomię: Nadszedł czas weryfikacji prawd szerzonych przez pseudonaukowców zwanych ekonomistami, "Dziennik - Gazeta Prawna", 13.09.2010.
 11. Ratajczak M., Instytucjonalizm - wzbogacenie, czy alternatywa ekonomii głównego nurtu? [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 12. Rutherford M., Institutionalism between the Wars, "Journal of Economic Issues" 2000, vol. 34, nr 2.
 13. Rutherford M., Institutional Economics: Then and Now, "Journal of Economic Perspectives" 2001, vol. 15, nr 3.
 14. Spengler J.J., Institutions, Institutionalism: 1776-1974, "Journal of Economic Issues" 1974, vol. 8, nr 4.
 15. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, Warszawa 2005.
 16. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 17. Williamson O.E., Market and Hierarchies, Analysis and Anti-trust Implications, Free Press, New York 1975.
 18. Wisman J.D., Rozansky J., The Methodology of Institutionalism Revisited, "Journal of Economic Issues" 1991, vol. 25, nr 3.
 19. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? "Ekonomista" 2008, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu