BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Karpacz Jarosław (Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach)
Tytuł
Dylematy menedżerów : w poszukiwaniu optymalnych form świadczenia pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych
Managers' Dilemmas : in Search of Optimum Forms of Work Provision in Small and Medium Size Hotel and Gastronomic Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 187, s. 243-251, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność organizacyjna, Zarządzanie, Formy organizacji pracy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Hotelarstwo, Placówki gastronomiczne
Organizational flexibility, Management, Form of organisation of work, Small business, Hotel industry, Catering establishments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja form zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim. Osiągnięcie tego celu pozwoli ustalić, w jakim stopniu przedsiębiorcy wykorzystują elastyczne formy zatrudnienia. Przyjęte w przedsiębiorstwach modele zatrudnienia są efektem poszukiwań oszczędności odnośnie do kosztów pracy i chęci zwiększenia stopnia reagowania na zmiany otoczenia. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to identify the forms of employment in small and medium size hotel and gastronomic enterprises registered in the Świętokrzyskie Province. Realization of this task will allow to enquire how many entrepreneurs use flexible methods of employment. The analysis of employment structure in small-scale and medium-scale enterprises has shown that there is no universal pattern of employment. Practical patterns of employment in enterprises are the effect of reduction of labour costs and the need to react to changes on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak, Z., 2004, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Wydawnictwo Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 2. Armstrong, M., 2004, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Barczak, B., Bartusik, K., Kozina, A., 2009, Telepraca a rozwój struktur organizacyjnych, w: Stabryła, A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 4. Bąk-Grabowska, D., 2008, Zmiany modelu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w: Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Dominik, P., 2010, Gastronomia i zarządzanie, Hotelarz, nr 6.
 6. Dominik, P., 2009, Jaka praca, taka płaca, Hotelarz, nr 10.
 7. Juchnowicz, M., (red.), 2007, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 8. Dachniewska, M., 2009, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 9. Kołakowski, W., 2010, Outsourcing - po dwóch stronach usługi, Hotelarz, nr 5.
 10. Lichtarski, J., 2007, (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Ludwiczyński, A., 2006, Praca tymczasowa jako wyraz elastycznych form zatrudnienia, w: Borkowska, S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 12. Markowski, W., 2009, ABC small business'u, Wydawnictwo Marcus, Łódź.
 13. Nitsze, E., 2010, O sprzedaży usług hotelarskich, czyli jak zadbać o optymalne obłożenie w hotelu, Hotelarz, nr 2.
 14. Nitsze, E., 2009, Pracownicy to nasz skarb. A co z outsourcingiem, Hotelarz, nr 11.
 15. Nogalski, B., Ronkowski, R., 2007, Współczesne przedsiębiorstwo - problemy funkcjonowania i zatrudniania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 16. Piórkowska-Wojciechowska, K., 2008, Elastyczność zasobów ludzkich, w: Krupski, R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Słowik, R., 2010, Główny trend - Medical SPA, Hotelarz, nr 10.
 18. Stoma, M., 2009, Jakość funkcjonalna usług hotelarskich - dyskusje modeli empirycznych w świetle koncepcji SERVQUAL, Marketing i Rynek, nr 4.
 19. Wojciechowski, M., Mitulski, J., 2009, Zatrudniamy personel, Hotelarz, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu