BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Barbara (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Kubicka Joanna (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Współczesne przeobrażenia gospodarcze a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami : wyniki badań
Contemporary Economic Transformations and Changes in Management - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 187, s. 263-273, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Ewolucja zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Economic development, Evolution of management, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie 427 przedstawicielach kadry kierowniczej z terenu Dolnego Śląska, które dotyczą oceny istotności oraz poziomu wdrożenia zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem zachodzących w kontekście współczesnych przeobrażeń gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The article concentrates on the necessity for changes in management caused by contemporary economic transformations. It presents results of research on importance and level of implementation of changes in entrepreneurs' opinion from the region of Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni, M., 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 2. Collings, D., Kamei Mellahi, G., 2009, Strategic Talent Management: a Review and Research Agenda, Human Resource Management Review, vol. 19, s. 304-313.
 3. Durska, M., 2009, Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, Kobieta i Biznes, Międzynarodowe Forum Kobiet, Warszawa, nr 1-4.
 4. Krupski, R., 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Księżyk, M., 2009, Kryzys ekonomiczny z 2008 roku - jego przyczyny i drogi wyjścia, w: Borowieckiego, R., Jaki, A. (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 6. Kubicka, J., 2010, Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kierunku zarządzania różnorodnością, Puchalski, J. (red.) Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław (artykuł przyjęty do druku).
 7. Kupczyk, T., 2009, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
 8. Lisowska, E., 2009, Różnorodność ze względu napięć w miejscu pracy, Kobieta i biznes, Międzynarodowe Forum Kobiet, Warszawa, nr 1-4.
 9. Nawigator, HR, Grupa Hay, 2009, www.haygroup.pl, [dostęp: 14.06.2010].
 10. Olszewska, B., 2010, Czynniki zmian przełomowych w przedsiębiorstwie, w: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 100, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 11. Olszewska, B., 2009, Współczesne uwarunkowania pracy menedżerów, w: Kupczyk, T. (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 12. Rath, T., Conchie, 2008, Strengths Based Leadership, Gallup Press, s. 12.
 13. Rokita, J., 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Sobczak, A., 2009, Proekologiczne ukierunkowanie przedsiębiorstw oparte na wiedzy i kompetencjach, w: Lipnicki, L., Grochowski, P., (red.), Obszary Natura 2000 bogactwem regionu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.
 15. Stankiewicz, M., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 16. Szpringer, W., 2008, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 17. Wyrwicka, M.K. 2003, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, seria Rozprawy, nr 374, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu