BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy zmian właścicielskich w przedsiębiorstwach dokonywanych poprzez przejęcia i fuzje - aspekt kierowniczy
Processes of Ownership Changes in Enterprises Carried Out through Mergers and Acquisitions - Managerial Aspect
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 187, s. 410-419, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Kadra kierownicza, Zmiany organizacyjne, Podejmowanie decyzji kierowniczych, Integracja społeczna, Integracja przedsiębiorstw, Warunek sine qua non
Mergers and acquisitions, Managerial staff, Organisational change, Managerial decision making, Social integration, Integration of enterprises, Sine qua non condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono przejęcia i fuzje przedsiębiorstw w aspekcie kierowniczym. Przejęcia i fuzje zostały przedstawione jako wielofazowe, złożone procesy obfitujące w wiele zadań przypisanych do wykonania menedżerom odpowiedzialnym za przeprowadzenie zmiany właścicielskiej. Szczegółowej analizie poddano przedsięwzięcia i zadania wykonywane w poszczególnych fazach przejęć i fuzji. Prawidłowe wykonanie takich zadań jest jednym z warunków pełnej integracji ludzi oraz integracji organizacji w procesach zmian właścicielskich. Decyduje zatem o powodzeniu tego rodzaju zmian. (abstrakt oryginalny)

This paper presents mergers and acquisitions of enterprises in managerial aspect. Mergers and acquisitions have been presented as a multiphase, complex processes, containing many tasks. Managers responsible for the ownership changes have to take responsibility for these tasks as well. Undertakings and tasks which are realized in particular phases of merger or acquisition have also been o deeply analyzed. Correct fulfillment of these tasks is a condition sine qua non of full social and organizational integration within the ownership changes. It decides about the success of such kind of changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cartwright, S., Cooper, C.L., HR 2000, Know-how in Mergers and Acquisitions, Chartered Insitute of Personnel and Development, London.
 2. Cartwright, S., Cooper, C.L., 2001, Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwiązania, Petit, Warszawa.
 3. Gaughan, P.A., 1999, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 4. Haspelslagh, P.H., Jemison, D.B., 1991, Managing Acquisitions. Creating Value through Corporate Renewal, The Free Press, New York.
 5. Jankowski, W., 2000, Fuzje i przejęcia, Global Business, nr 1 (70).
 6. Lynch, R., 2000, Corporate Strategy 2nd ed., Prentice Hall, London.
 7. Pocztowski, A. (red.), 2004, Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Sasiak, R., 2000, Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 9. Schuler, R.S., Jackson, S.E., Lou, Y., 2004, Managing Human Resources in Crossborder Alliances, Routledge, London.
 10. Sierpińska, M., 1995, Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki, Bank, nr 11.
 11. Strategor, 1995, Zarządzanie firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Sudarsanam, P.S., 1998, Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.
 13. Zając C., 2006, Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu