BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blaik Piotr (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Identyfikacja kosztów w sferze logistyki : metody - tendencje - struktury - doświadczenia
Logistics Costs Identification : Methods - Trends - Structures - Experiences
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2011, nr 7, s. 2-10, tab., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Logistyka, Zarządzanie logistyczne, Koszty logistyki, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Logistics, Logistic management, Logistics costs, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój i wdrażanie zarządzania procesami i systemami logistycznymi pociąga za sobą potrzebę unowocześniania i pogłębienia identyfikacji i kwantyfikacji ogólnego poziomu i struktury kosztów w sferze logistyki. W artykule przedstawiono procedury, zakres i wyniki badań poziomu kosztów logistyki, prowadzonych w skali światowej. Wykazują one znaczne zróżnicowanie, spowodowane m.in. różnym traktowaniem w praktyce istoty i zakresu logistyki oraz stanem jej wdrożenia, przyjętą metodą rachunku kosztów, stopniem wyodrębnienia kosztów logistyki w układzie funkcji, faz tworzenia wartości, czy też odmiennością warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w poszczególnych krajach itp. (abstrakt oryginalny)

The development and implementation of logistics processes and systems management lead to modernizing and broadening of identification and quantification concerning logistics costs level & structure. The article points at the procedures and scope of world-wide research in the field of logistics costs as well as the results of the research. The research results described in the article are very differentiated. The reasons of this differentiation are: distinctive approaches to business practices responding to logistics costs nature and scope perception, various logistics concept implementation levels, cost calculation methods applied in companies, the extent of logistics cost identification in functional aspect, value creation stages, different business circumstances in particular countries, etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual State of Logistics Report in the United States (roczniki publikowane od 1989 г.).
 2. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa 2010, s. 373-410.
 3. P. Blaik, Światowe megatrendy i przejawy rozwoju usług logistycznych w Europie Zachodniej, w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, pod red. E. Gołembskiej, M. Szustera, AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 13-15.
 4. D. Bowersox, R. Calantone, A. Rodrigues, Estimation of Global Logistics Expenditures Using Neural Networks, "Journal of Business Logistics" 2003, No. 2, s. 21-36.
 5. R. Delaney, W. Rosalyn, 13th Annual "State of Logistics Report", Washington 2002.
 6. St. Distel, Vermessung der Logistik in Deutschland. Eine quantitative Analyse der wirtschaftsweiten Logistikleistungen auf Basis der volkswirtschaftlichen Input-Output-Darstellung und Beschäftigten-statistik, DV-Verlag, Hamburg 2005, s. 30, 54-55.
 7. J. Heskett, R. Ivie, N. Glaskowsky, Business Logistics: Management of Physical Supply and Distribution, New York 1964.
 8. P. Klaus, Ch. Kille, Die "Top 100 der Logistik". Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer in der Logistikdienstleistungswirtschaft. Ausgabe 2008/2009, D W Media Group GmbH/ DV-Verlag, Hamburg 2008.
 9. P. Klaus, Die "Top 100 der Logistik". Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer in der Logistikdienstleistungswirtschaft Deutschland und Europa, 3. Aufl., DV-Verlag, Hamburg 2003.
 10. Logistics Cost and Service 2001, Establish, Inc./Herbert W. Davis and Company, Fort Lee, New Jersey 2001.
 11. L. Ojala, The Cost of Keeping the Logistics Cube Rolling - Towards a (More) Unified Methodology in Logistics Cost Measurement, w: Dimensionen der Logistik. Funktionen, Institutionen und Handlungsebenen, R. Schönberger, R. Elbert (Hrsg.), Gabler Verlag/Springer Fachmedien, Wiesbaden 2010, s. 770-771.
 12. L. Ojala, T. Solakivi. H. Hälinen. H. Lorenz, T. Hoffmann, State of Logistics in The Baltic Sea Region - Survey Results from Eight Countries. LogOn Baltic Master Reports, Turku School of Economics, 2007, s. 35-56.
 13. H.-Ch. Pfohl, Finansowe aspekty łańcucha dostaw: zorientowanie na koszt a wartość w logistyce, w: Najlepsze praktyki w logistyce, Logistics 2006, Polski Kongres Logistyczny, ILiM, Poznań 2006, s. 40-42.
 14. St. Distel, Vermessung der Logistik in Deutschland..., jw., s. 44-45.
 15. Supply Chain Excellence Admits the Global Economic Crisis. 6th European A.T. Kearney/ELA Logistics Study 2008/2009, European Logistics Association, A.T. Kearney.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu