BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frodyma Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza dynamiki wybranych wskaźników ładu środowiskowego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, 2009, s. 125-134, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ład społeczno-gospodarczy, Polityka ekologiczna, Badania ankietowe
Sustainable development, Social-economic order, Ecological politics, Questionnaire survey
Abstrakt
W pracy podjęto próbę wskazania współzależności pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi jakość życia. Zanalizowano wskaźniki dotyczące odpadów przemysłowych i komunalnych oraz selekcji odpadów oraz dynamika ich zmian w latach 2003-2006 w przekroju województw. Oficjalne dane statystyczne są następnie porównane z wynikami badań ankietowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. V1ZJA PRESS&IT, Warszawa 2006.
  2. Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2007.
  3. Nasza wspólna przyszłość. Red. Gro Harlem Brundtland. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
  4. Walesiak M.: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. AE, Wrocław 2006.
  5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Red. T. Borys. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
  6. Strona internetowa z wynikami badań Diagnoza Społeczna, http://www.diagnoza.com
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu