BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Gwarantowanie świadczeń i zabezpieczenie praw uczestników planów emerytalnych w USA : zagadnienia wybrane
Distribution Guarantees and Chosen Safety Rules of the U.S. Pension System
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 3, s. 75-85, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalne, Ubezpieczenia emerytalne, Świadczenia gwarancyjne, System ubezpieczeń społecznych
Pension benefits, Pension insurance, Guarantee services, Social insurance system
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu analizie poddano wybrane elementy systemu prywatnych planów emerytalnych w USA: instytucje je nadzorujące, gwarantowanie świadczeń, finansowanie planów, ochrona środków przed wierzycielami, świadczenia dla małżonków, fuzje i przejęcia oraz świadczenia zdrowotne. W Stanach Zjednoczonych system emerytalny oparty jest zarówno o część obowiązkową jak i fakultatywne formy gromadzenia kapitału. W zakresie obowiązkowych oszczędności funkcjonuje Social Security System. W części dobrowolnej funkcjonują dodatkowe ubezpieczenia emerytalne realizowane w ramach różnego rodzaju pracowniczych planów emerytalnych (defined benefit, defined contribution) oraz w ramach indywidualnych kont emerytalnych (Individual Retirement Account). Omówione w niniejszym opracowaniu wybrane elementy systemu planów emerytalnych, potwierdzają iż w Stanach Zjednoczonych pracownicy objęci są szeregiem zabezpieczeń ustawowych i instytucjonalnych, które chronią ich bieżące prawa oraz przyszłe świadczenia. Zapisy uregulowane w treści ERISA -ustawie regulującej ich tworzenie i funkcjonowanie dopełniają także inne akty prawne, które bądź uzupełniają ją w zakresie niektórych postanowień lub wprowadzają niezależne mechanizmy ochrony pracowników. Instytucje nadzorujące system: Główny Urząd Podatkowy (Internal Revenue Service - IRS), Urząd Bezpieczeństwa Świadczeń Pracowniczych (Employee Benefits Security Administration - EBSA) oraz Korporacja Gwarancyjna Wypłat Emerytalnych (Pension Benefit Guaranty Corporation - PBGC) zapewniają niezależność oraz gwarantują bezpieczeństwo wypłaty z planów emerytalnych. Wyłączenie środków zgromadzonych w planach emerytalnych z potencjalnych roszczeń wierzycieli jest kolejnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo pracowników. Zasady finansowania planów, rozbudowany system świadczeń dla małżonków, wymagania odnośnie fuzji oraz przejęć planów jak i dodatkowe świadczenia zdrowotne uzupełniają wcześniej wymienione cechy charakteryzujące system amerykański. W konsekwencji, mechanizmy skutkują zarówno zwiększeniem bieżącej przejrzystości i płynności funkcjonowania systemu jak i pewnością otrzymywania przyszłych dochodów z tytułu wypłat świadczeń emerytalnych. (abstrakt oryginalny)

The analysis in present study is concentrated on the chosen elements of the U.S. private pension system. The aim of the paper is the analysis of basic safety principles of the US private sector pension plans and their participants'. Described topics are: guarantees of defamed benefit plans, plan funding, creditor and bankruptcy protection, mergers and acquisitions, benefits for spouses and health benefits. Very important are also sector supervisory institutions: Internal Revenue Service (IRS), Employee Benefits Security Administration (EBSA) and Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC). The mechanisms are effective both for the transparency and fluent functioning of the system and also for the future pension plan distributions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baily M.N., Kirkegaard J.F. (2009), US Pension Reform - Lessons from Other Countries, Peterson Institute for International Economics, Washington DC.
 2. Dziubińska-Michalewicz M. (2005), System emerytalno-rentowy w Stanach Zjednoczonych, Kancelaria Sejmu - Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Nr 1142, Warszawa.
 3. Kinneen K, Purcell P. (2008), Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) Investment Policy: Issues for Congress - CRS Report for Congress, Congressional Research Services Order Code RL34656.
 4. Loeper D.B. (2009), The Four Pillars of Retirement Plans - The Fiduciary Guide to Participant-Directed Retirement Plans, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey USA.
 5. Mackenzie G.A. (Sandy) (2006), Annuity Markets and Pension Reform, Cambridge University Press, UK.
 6. Private Pension Plan Bulletin (March 2007), U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security Administration.
 7. Purcell P., Staman J. (2008), Summary of the Employee Retirement In-come Security Act (ERISA) - CRS Report for Congress, Congressional Research Sendces Order Code RL34443.
 8. Retirement Benefits - Świadczenia emerytalne (2008), Social Security Administration, SSA Publication No. 05-10035-PO.
 9. Slesnick T, Suttle J.C. (2007), IRAs, 401 (k)s, & Other Retirement Plans Taking Your Money Out - 8th Edition, Consolidated Printers Inc. USA.
 10. Employee Retirement Income Security Act, .L. 93-406, 88 Stat. 829 (Sept.2, 1974) §1001 - § 1453, Title 29, United States Code.
 11. Internal Revenue Code, § 401-415, §4972-4975, Title 26, United States Code.
 12. Mental Health Parity Act (MHPA), P.L. 104-204, tit. VII, 110 Stat. 2874 (1996).
 13. Newborns' and Mothers' Health Protection Act (NMHPA), P.L. 104-204, tit. VI, 110 Stat. 2935(1996)
 14. The Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA), P.L. 99-272, tit. X, 100 Stat. 327 (1985).
 15. The Deficit Reduction Act, DRĄ, P.L. 109-171 (2005).
 16. The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), P.L. 104-191, 110 Stat. 1936(1996).
 17. The Pension Protection Act, PPA, P.L. 109-280(2006).
 18. The Retirement Equity Act (REA), P.L. 98-397, 98 Stat. 1451 (1984).
 19. The Women's Health and Cancer Rights Act, P.L. 105-277, 112 Stat. 2681 (1998).
 20. Department of Labor, http://www.dol.gov.
 21. Internal Revenue Service, www.irs.gov.
 22. International Social Security Association, http://www.issa.int/index.php/aiss/Observatory/Country-Profiles/Regions/Americas/United-States.
 23. Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), History PBGC, http://www.pbgc.gov/about/history.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu