BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Stanisław
Tytuł
Przemiany kapitału społecznego w krajach wysoko rozwiniętych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kapitał społeczny, 2004, s. 37-47, tab., rys.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Teoria kapitału społecznego, Kraje wysoko rozwinięte
Social capital, Theory of social capital, High-developed countries
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania
United States of America (USA), United Kingdom
Abstrakt
Definicja kapitału społecznego wg M. Woolcocka i D. Narayana wskazuje na istnienie dwóch podstawowych perspektyw mogących służyć za punkt wyjścia zrozumienia i badania kapitału społecznego: perspektywy jednostki i społeczności. Poniżej zostaną zaprezentowane przemiany kapitału społecznego w wybranych państwach wysoko rozwiniętych w drugiej połowie XX w. z punktu widzenia tej drugiej perspektywy. (fragment tekstu)

The main changes of social capital in selected developed countries are considered in paper of Stanisław Kamiński. Since there is no general agreement on the meaning of social capital, author chooses the Woolcock and Narayan concept that "the basic idea of social capital is that a person's family, friends and associates constitute an important asset". The main areas presented in the paper are: citizens activity, political participation, religious participation, union membership and social trust. According to the Putnam's research on social capital in the United States, most of the indicators have decreased since the Second World War. It is true whether political participation, civic activity or social trust is concerned. Conversely, indicators show that in the same period in Great Britain there was some growth of social capital. Hall suggests, that it was mainly due to social policy which enabled most citizens to gain proper education. Data on social capital in OECD member states show that there was general decrease of social capital regardless of the indicator considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Durlauf S., Fafchamps.: Social Capital, www.wisc.edu/econ/archive/wp2004-12.pdf (12.06.2004), s. 3.
  2. Woolcock M., Narayan D.: Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy. "The World Bank Observer" 2000. No 15, s. 226. Cyt. za: R.D. Putnam (red): Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society. New Putnam R.D.: Bowling Alone. The collapse and revival of American community New York 2000. s. 37.
  3. Wuthnow R.: The United States: Bridging the Privileged and the Marginalized? [w:] Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society. Red. R.D. Putnam. New York 2002. s. 81.
  4. Fukuyama F.: Kapitał społeczny. [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.): Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań 2003, s. 169.
  5. Hall P.: Great Britain: The Role of Government and the Distribution of Social Capital. [w:] Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society. New Putnam R.D.: Bowling Alone. The collapse and revival of American community New York 2000. s. 50.
  6. Worms J. P.: France: Old and New Civic and Social Ties In France. [w:] Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society. New Putnam R.D.: Bowling Alone. The collapse and revival of American community New York 2000. s. 144.
  7. Rothstein B.: Sweden: Social Capital in the Social Democratic State. [w:] Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society. New York 2002.
  8. Putnam R.D.: Bowling Alone. The collapse and revival of American community New York 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu