BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kryteria oceny w diagnozie struktury organizacyjnej
Criteria of Estimation in Diagnosing Organizational Structures
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, nr 407, s. 47-60, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kryteria oceny, Struktura organizacyjna, Patologie organizacyjne
Evaluation criteria, Organisational structure, Organizational pathologies
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Kryteria oceny są cechami obiektu, ze względu na które się go ocenia. Kryteria oceny to wybrane przez oceniającego cechy obiektu lub procesu, których intensywność lub niekiedy samo ich występowanie, jest podstawą do przyznania mu określonej wartości (oceny).(fragment tekstu)

Each estimating system consists of criteria that single out a given aspect of an object to be evaluated, determine the scope of data that should be obtained, and also provide a guideline for theoretical analyses aimed at the creation of model solutions. While determining a set of criteria for the estimation of organizational structures the starting point of all considerations was, on the one hand, a definition of an organizational structure, and on the other, the principles of creating such structures, typical organizational pathologies, factors determining the shape of an organizational structure and its functions. On such a basis a proposition was worked out of "the base set of criteria" that could facilitate an elaboration of the estimating system whose task would be diagnosing an enterprise's organizational structure. In the conclusion some general premises of the selection of the estimating criteria for the performance of some actual diagnostics tasks were formulated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery sprawności organizacji, praca zbiorowa pod red. W. Kieżuna, PWE, Warszawa 1978.
 2. Bieniok H., Niektóre przejawy patologii struktur organizacyjnych, "Problemy Postępu Technicznego" 1982, nr 6.
 3. Dziadoń J., Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania, w: Metodologiczne aspekty zarządzania, Ossolineum, Wrocław i in. 1986.
 4. Dzida J., Nadmierne rozczłonkowanie struktur organizacyjnych jednostek gospodarki uspołecznionej i możliwe jego konsekwencje, "Prakseologia" 1981, nr 2.
 5. Hill W. , Fehlbaum R., Urlich P., Organisationslehre, Paul Haupt, Bern i in. 1977.
 6. Jarzębowski W., Badanie fikcji organizacyjnych, "Prakseologia" 1976, nr 2.
 7. Kemball-Cook R.B., Luka organizacyjna między teorią a praktyką, PWE, Warszawa 1974.
 8. Matzenbacher H.J., Konzeption eines als Ausloeser geeigneten Kennzahlenmodells zur Ueberwachung und Steuerung der Organisation, Haag Herchen, Frankfurt M. 1978.
 9. Nalepka A., Kryteria oceny struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, AE,Kraków 198B, nr 260.
 10. Reichert R., Entwurf und Bewertung von Strategien, Plan.- und Organ.--Schriften, Muenchen 1984.
 11. Socjotechnika - Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji, PWE, Warszawa 1974.
 12. Stabryła A., Podstawy metodyki badania struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, AE, Kraków 1986, nr 234.
 13. Staniszkis J., Patologia struktur organizacyjnych (próba podejścia systemowego), Ossolineum, Wrocław i in. 1972.
 14. Tuerk K., Grundlagen einer Pathologie der Organisation, F. Enke Stuttgart 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu