BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Tadeusz (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa)
Tytuł
Oskar Lange - między socjalizmem a kapitalizmem
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, 2004, s. 57-76, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Poglądy ekonomiczne, Ekonomiści
Economic sciences, Economic views, Economists
Lange Oskar
Abstrakt
Wskazywano wyżej na nowatorstwo Langego, który traktował ustrój socjalistyczny nie tylko jako negacją kapitalizmu, lecz także jako jego kontynuację. Tą myślą przeniknięta jest cała książka grupy "Płomienie", w której "Droga do socjalistycznej gospodarki planowej" jest najobszerniejszym rozdziałem. Drugą cechą szczególną poglądów ówczesnego Langego jest sposób uzasadnienia : rewolucji politycznej i społecznej. Autorom wydawała się ona konieczna dlatego, że kapitalizm sprzeniewierzył się sobie w dwu podstawowych kwestiach: wprowadzając faszyzm zniszczył demokrację, a monopolistyczne usztywnienie gospodarki zniszczyło mechanizm wolnej konkurencji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler-Karlsson G: Functional Socialism. The Swedish Theory for Democratic Socialisation. Sztokholm 1969.
 2. Aiginger K. i Landesmann M.: Competitive Economic Performance: USA versus EU. Research Reports No. 291, Wiedeń 2002.
 3. Arrow K. J.: A Cautious Case for Socialism. W: Red. I. Howe: Beyond the Welfare State. Nowy Jork 1982.
 4. Bauer O.: Zwischen zwei Weltkriegen? Praga 1936.
 5. Brus W.: Łaski K.: Od Marksa do rynku. Warszawa 1992.
 6. Brus W.: Refleksje o postępującej nieoznaczoności socjalizmu. W: A. Jasińska i inni: Demokracja i socjalizm. Księga poświęcona pamięci Juliana Hochfelda. Warszawa-Wrocław 1992.
 7. Economic justice. Vol. 1 i 2. Red. G. Bross i H. Hochman. Cheltenham i Northampton 1998.
 8. Kołakowski L.: What is Left of Socialism. "First things" 2002, No. 126.
 9. Kornai J., The Hungarian reform process: visions, hopes and reality. "Journal of Economic Literature" 1986, Vol. 24 (4).
 10. Kowalik T.: Oskar Lange. "Ekonomista" nr 3. 1964.
 11. Lange O.: Ekonomia polityczna. Zagadnienia ogólne. T. 1. PWN, Warszawa 1963.
 12. Lange O.: Optymalne decyzje. Warszawa 1967.
 13. Lange O.: Dzieła. Teoria programowania. T. 6. PAN-PWE. Warszawa 1977.
 14. Lange O.: Dzieła. Socjalizm. T. 2. PAN-PWE, Warszawa 1973.
 15. Mead J.E.: Liberty, Equality and Efficiency. Hampshire i Londyn 1993.
 16. One True Model? The World is not Converging on a Single Kind of Capitalism. "The Economist" 2000, 8 April.
 17. Putnam J.: The Modern Case for Socialism. Boston 1943.
 18. Rodrik D.: Niech zakwita tysiąc modeli wzrostu. "Rzeczpospolita" z 1-2.06.2002.
 19. Sassoon D.: One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century. Londyn 1996.
 20. Stiglitz J.: Whither Socialism. Cambridge Mass., Londyn [1990] 1994.
 21. Stiglitz J.: More Instruments and Broader Goal; Moving Toward the Post-Washington Consensus. WIDER Annual Lecture, Helsinki 1998.
 22. Stiglitz J.: Development thinking at the Millennium. In: Annual World Bank Conference on Development Economics 2000. Eds. B. Pleskovic and N. Stern. Waszyngton 2001.
 23. Stiglitz J.: The Roaring Nineties. A New History of the World's Most Prosperous Decade. Nowy Jork-Londyn 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu