BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Włodzimierz (Delegatura Ministra Skarbu Państwa, Wrocław)
Tytuł
Model socjalizmu rynkowego w poglądach Oskara Langego z lat 30. XX wieku
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, 2004, s. 103-115, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Biografie, Ekonomiści, Socjalizm
Economic sciences, Biography, Economists, Socialism
Lange Oskar
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest model socjalizmu rynkowego w poglądach Oskara Langego, który daje się zrekonstruować na podstawie jego publikacji naukowych z lat 30. minionego wieku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brus W., Łaski K.: Od Marksa do rynku. Warszawa 1992.
 2. Godłów-Legiędź J.: Doktryna społeczno - ekonomiczna Friedricha von Hayeka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 3. Górski J., Kowalik T., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. PWN, Warszawa 1967.
 4. Hayek F.: Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Znak, Kraków 1998.
 5. Hobsbawm E.: Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie. Politeja. Warszawa 1999.
 6. Kornai J.: Anti-Equilibrium. Warszawa 1977.
 7. Kozłowski S.G.: Systemy ekonomiczne. UMCS, Lublin 2004.
 8. Lange O.: Dzieła. Socjalizm. T. 2. PAN-PWE, Warszawa 1973.
 9. Lange O.: Dzieła. Ekonomia polityczna. T. 3. PAN-PWE, Warszawa 1975.
 10. Lange O.: Dzieła. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965. T. 8. PAN-PWE, Warszawa 1986.
 11. Lange O.: Wybór pism. Drogi do socjalizmu. T. 1. PWN, Warszawa 1990.
 12. Łukawer E.: Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Z historii problemu. PWN, Warszawa 1985.
 13. Łukawer E.: Oskara Langego teoria ekonomiczna socjalizmu. "Ekonomista" 1987, nr 4.
 14. Polscy ekonomiści w świecie. Red. T. Kowalik i J. Hausner. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Kraków 2000.
 15. Simon H.A.: The Sciences of the Artificial. The MIT Press, Cambridge, Mass. 1981.
 16. Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu