BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Grzegorz (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Educational Leadership : Key Elements Supporting Teaching and Learning
Edukacyjne przywództwo : kluczowe elementy wspierające nauczanie i uczenie się
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2011, nr 2, s. 84-98, bibliogr. 25 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Przywództwo, Edukacja, Uczenie się
Leadership, Education, Studying
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Cześć instytucji, tworzonych w innych niż obecne warunkach społecznych, wymaga zmian i dostosowania do współczesności, aby móc dobrze spełniać swoją rolę. Taką instytucją według autora jest szkoła, która nie przystaje do współczesnego świata. Aby poradzić sobie z kryzysem w szkolnictwie, trzeba zatem podjąć kroki mające przekształcić nie tylko szkoły, ale także środowiska, w których funkcjonują. Nie należy jednak oczekiwań jasnych rozwiązań, jako że współczesne realia wymagają raczej głębokiego zrozumienia ciągle zmieniających się oczekiwań wobec szkoły. W demokratycznym społeczeństwie niezbędne jest demokratyczne przywództwo. Szkoła jest ważnym elementem tworzącym życie publiczne i powinna poprzez wyznaczanie sobie celów i wartości opierać się negatywnym tendencjom współczesnego świata, takim jak rozluźnienie więzi społecznych czy konsumpcjonizm. Bardzo istotny dla procesu edukacji jest otwarty dialog. Aby skutecznie spełniać swoją rolę, przywódca musi dysponować pewnymi umiejętnościami i zdolnościami, musi być świadomy kontekstu, w jakim funkcjonuje szkoła i w jakim żyją jej uczniowie i nauczyciele, a także swojej roli w kształtowaniu tego kontekstu. Zarządzanie i przywództwo w szkołach powinno zatem wyjść z epoki biurokracji i rankingów, które często kończą się porażką, i dostosować się do nowych potrzeb, nie zapominając, że głównym celem powinno być stworzenie nauczycielom optymalnych warunków do nauczania, tak żeby uczniowie mieli możliwość uczenia się. Autor opisuje pożądane kierunki zmian, do wprowadzenia których należy dążyć, pamiętając, że zmiany te mogą być równie bolesne i szkodliwe, jak pozostanie przy starych rozwiązaniach. Strategie dla rozwoju edukacji w Unii Europejskiej pokazują, że wysoka jakość kształcenia jest kluczowa dla sukcesu Polski i Europy we współczesnym świecie. Autor uważa, że rzeczywistość jest uwarunkowana społecznie, a zjawiska negatywne są wynikiem naszych zachowań, rolą szkoły jest zatem ciągła rekonstrukcja warunków, w jakich funkcjonuje społeczeństwo. (fragment abstraktu oryginalnego)

Within the context of contemporary challenges of the twenty first century there is a need for change in practice of educational leadership and everyday school management. That change needs transformation of thinking about educational leadership that will be built on its specificity. There are three main principles which determine the specificity of educational management. Firstly, the action to which the educational management applies is the teaching process. Secondly, the context of that action determines the objectives of the management. Thirdly, one of the main purposes of educational man-agement is to increase the participation in the decision making process and to strengthen the sense of responsibility for the teaching process among teachers. School leaders should be able to create good conditions for teaching and learning processes as main processes within schools. Only then education can serve the need of contemporary societies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson, M. & Deetz, S. (2005) Critical Theory and Postmodernism: Approaches to Organizational Studies, in: Critical Management Studies. A Reader, Grey, Ch. & Willmont, H. (eds.), Oxford University Press, New York.
 2. Aronowitz, S. & Giroux, H.A. (1991), Postmodern Education. Politics, Culture & Social Criticism, University of Minnesota Press, Minneapolis, London.
 3. Avery, G.C. (2009) Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Ayers, W. (2004) Teaching Toward Freedom. Moral Commitment and Ethical Action in the Classroom, Beacon Press, Boston.
 5. Bauman, Z. (2006) Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 6. Bauman, Z. (2004) Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 7. Blanchard, K. (2007) Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, tłum. A. Bekier, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Bottery, M. (2004), The Challenges of Educational Leadership. Values in a Globalized Age, Paul Chapman Publishing.
 9. Bottery, M. (1996), The challenge to professionals from the new public management: implications for the teaching profession, Oxford Review of Education, 22(2), s. 179-97.
 10. Fazzaro, C.J., Walter, J.E. & McKerow, K.K. (1994) Education Administration in a Postmodern Society: Implications for Moral Practice, in: S.J. Maxcy, Postmodern School leadership. Meeting the Crisis in Educational Administration, Praeger, Westport, Connecticut, London.
 11. Freire, P. (2001) Pedagogy of Freedom. Ethics, Democracy, and Civic Courage, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Boulder, New York, Oxford.
 12. Fullan, M. (2003) The Moral Imperative of School Leadership, Corwin Press, Thousand Oaks CA.
 13. Fullan, M. (1997), What's Worth Fighting for in the Principalship?, (drugie wydanie), Teacher's College Press, New York.
 14. Fullan, M., Hill, P., & Crevola, C. (2006) Breakthrough, Corwin Press, NSDC, Ontario Principals' Council.
 15. Kohn, A. (1998) What to Look for in a Classroom... and Other Essays, Jossey-Bass, San Francisco.
 16. Korczak, J. (1996) Jak kochać dziecko, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Wydanie IV, Warszawa.
 17. Mazurkiewicz, G. (2011) Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 18. Mazurkiewicz, G. (2009a) Zarządzanie szkołą w zmieniającej się rzeczywistości, in: Górski, P. (ed.), Humanistyka i Zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. Mazurkiewicz, G. (2009b) Odpowiedzialne zarządzanie szkołą, in: Zarządzanie Publiczne, nr 2(6)/2009, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 20. Meier, D. (2000) The Crisis of Relationship. W: A Simple Justice. The Challenge of Small Schools, Ayers, W., Klonsky, M. & Lyon, G. (red.), Teachers College Press, New York and London.
 21. Northouse, P.G. (2007) Leadership. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
 22. Palmer, P.J. (1998) The Courage to Teach. Exploring the Inner Landscape of a Teachers' Life, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 23. Reinhartz, J. & Beach, D.M. (2004) Educational Leadership. Changing Schools, Changing Roles, Pearson, Boston, New York, San Francisco.
 24. Shor, I. (1992) Empowering Education. Critical Teaching for Social Change, The University of Chicago Press, Chicago.
 25. Williams, R. (2001) Unrecognized Exodus, Unaccepted Accountability: the Looping Shortage of Principals and Vice Principals in Ontario Public school Boards', w: Queens University School of Policy Studies, working paper no. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu