BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noworól Aleksander (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Social Capital and Multilevel Territorial Management : the Case of Poland
Kapitał społeczny a wielopasmowe zarządzanie terytorialne : przypadek Polski
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2011, nr 2, s. 99-110, tab., bibliogr. 26 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Kapitał społeczny, Zarządzanie publiczne
Public administration, Social capital, Public governance
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W ciągu ostatnich 20 lat na wszystkich poziomach rządzenia w Polsce: lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym nastąpiły istotne zmiany. Wprowadzono ważne systemowe reformy. Celem niniejszego artykułu jest próba określenia wpływu poziomu kapitału społecznego na współczesne zarządzanie organizacjami (lub jednostkami) terytorialnymi. Wyzwania związane z globalizacją i pozycją Polski w Unii Europejskiej wymuszają przezwyciężenie cech osłabiających potencjał polskiej administracji publicznej. Zagadnienia związane z zarządzaniem w sektorze publicznym przedstawione są w kontekście teorii zarządzania wielopasmowego. Artykuł ukazuje charakterystykę zarządzania wielopasmowego i koncentruje się na związanych z nim barierach o charakterze społecznym. (fragment abstraktu oryginalnego)

The paper contributes to an understanding of the influence of social capital on the contempo-rary management of territorial organizations. Management of territorial units is understood in the context of multi-level governance. The paper presents characteristics of multi-level governance and specific social barriers that should be overcome in order to manage the development of territorial units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agh A., (2010), Europeanization and Democratization in ECE:Towards Multi-Level and Multi-Actor Governance, [in:] "The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy", v. III, n. 1, pp. 9-32.
 2. Czapiński J., Panek T. (eds.), (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 3. Fukuyama F., (2002), Social Capital and Development: The Coming Agenda, "SAIS Review", v. XXII, n. 1, Winter-Spring.
 4. Fukuyama F., Social capital, civil society and development, "Third World Quarterly" 2001, v. 22, n. 1, pp. 7-20.
 5. Guedes A.L., Faria A., (2007), Globalization and International Management: In Search of an Interdisciplinary Approach, [in:] "Brazilian Administration Review", v. 4, n. 2, art. 2, pp. 20-39.
 6. Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Røste, R., (2005), On the differences between public and private sector innovation, NIFU STEP, Oslo.
 7. Hess, M., & Adams, D., (2007), Innovation in Public Management: The role and function of community knowledge, "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal", Volume 12 (1).
 8. Najam A., (2000), The Four C's of Third Sector-Government Relations: Co-operation, Confrontation, Complementarity and Co-optation, "Non-Profit Management and Leadership", No 10, pp. 375-396.
 9. Noworól A., (2005), Model zarządzania terytorialnego, in: Kożuch B., Markowski T. (eds.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 10. Noworól A., (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, WUJ, Kraków.
 11. Noworól A., (2008), Bariery rozwoju lokalnego w Polsce, [in:] Współpraca dla rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin, pp. 21-37.
 12. Sabatini F., (2005), The empirics of social capital and economic development: a critical perspective, [in:] Osborne M., Sankey K., Wilson B. (eds.), Researching Social Capital, Lifelong Learning Regions and the management of place: an international perspective, Routledge, London and New York, pp. 155-193.
 13. Sorensen E., Torfing J. (eds.), (2007), Theories of Democratic Network Governance, Palgrave, New York.
 14. Sroka J., (2010), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 15. Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny. Komunikat z badań, (2008), Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 16. Szczerski K., (2005), Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej - przypadek Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 17. Szomburg J. (eds.), (2010), Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku?, V Kongres Obywatelski, "Wolność i Solidarność", no 28.
 18. Wood, G., Newton, J., (2005), From Welfare to Well-Being Regimes: Engaging New Agendas, Arusha Conference, "New Frontiers of Social Policy" - Dec. 12-15.
 19. Wygnański, J., Herbst, J., (eds.), (2010), Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego - w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Ekspertyza, JJW - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 20. Bresser-Pereira, L.C. (2007), The Structural Public Governance Model, International Public Management Review - electronic Journal, online: http://www.bresserpereira.org.br/papers/2007/07.06.StructuralPublicGovnModel.IPMR.pdf, Volume 8 (Issue 1) [read: Feb.07.2011].
 21. Claridge, T., (2011), Social Capital Research, online: http://www.socialcapitalresearch.com/dimensions.html [read: Feb.07.2011].
 22. Elements of social capital, (2010), online: http://www9.georgetown.edu/faculty/kingch/SocialCapitaloverhead.pdf [read: Feb.07.2011].
 23. Fedyszak-Radziejowska, B. (2005), Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich, online: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2005.4.pdf [read: Feb.09.2011].
 24. Franke, S. (2005), Measurement of Social Capital. Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation, online: http://www.policyresearch.gc.ca/doclib/RD_SC_Measurement_200509_e.pdf: Policy Research Initiative Project [read: Feb.09.2011].
 25. Kamarck, E.C. (2003), Government Innovation around the World, online: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan015626.pdf, Harvard University, [read: Feb.09.2011].
 26. Sudarskis M., (2010), Metropolis now, INTA International Symposium on Urbanism: Cities in Metropolitan Regions, Gedafe, online: http://www.ciudadesenregionesmetropolitanas.com/download/Sudarkis-metropolis.pdf [read: Nov.26.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu