BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki Piotr (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Zagadnienie bezrobocia strukturalnego w anglosaskiej teorii ekonomicznej
The Problem of Structural Unemployment in Economic Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 361, s. 5-20, wykr., tabl.
Słowa kluczowe
Bezrobocie strukturalne, Teoria ekonomii
Structural unemployment, Economic theory
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W ramach definicji "opisowo-przyczynowych" typu (1), bezrobocie strukturalne określane jest jako typ bezrobocia charakteryzujący się długotrwałością: jego przyczyn należy się doszukiwać w braku symetrii pomiędzy podażą siły roboczej i popytem na rynku pracy oraz w występowaniu czynników utrudniających i opóźniających procesy ekonomiczne prowadzące do osiągnięcia takiej równowagi. (fragment tekstu)

The paper discusses the problem of structural unemployment as seen in Neo-Classical and Keynesian theories. Criteria applied in unemployment categorization have been analysed - with particular emphasis on separation of the category of structural unemployment juxtaposed to the category of cyclical (deficient demand) unemployment. Such criteria were divided into instrumental ones (the level of reaction of parricular typos of unemployed to growing global demand) and descriptive ones (especially the length of unemployment spans). Much space has been devoted to concepts of labour market segmentation and job search process analysis - as contemporary theoretical constructions enriching the structural theory of labour market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Addison J.T., Siebert W.S., The Market for Labor: An Analytical Treatment, Santa Monica, California 1979.
 2. Azariadis C., Implicit Contracts and Unemployment Equilibria, "Journal of Political Economy" 1975, vol. 83, nr 12.
 3. Beveridge W., Unemployment: A Problem of Industry, Longmans, London 1909 .
 4. M. Friedman, The Role of Monetary Policy, "The American Economic Review" Marzec 1968.
 5. Garraty A., Unemployment in History: Economic Thought and Public Policy, Harper and Row, New York 1978.
 6. Gordon R.I., Recent Developments in the Theory of Inflation and Unemployment, "Journal of Monetary Economics" 1976, nr 2.
 7. Wachter M.L., Primary and Secondary Markets: A Critique of the Dual Approach, "Brookings Papers on Economic Activity" 1974, nr 3
 8. Kahn R., Involuntary Unemployment as Seen by the Keynesians, w: The Concept and Measurement of Involuntary Unemployment, G.D.N. Worswick (red.), Allen and Unwin, London 1976.
 9. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN Warszawa 1985, s. 41 (w tłumaczeniu M. Kaleckiego).
 10. Lipsey R.G., Structural and Deficient Demand Unemployment Reconsidered, w: Employment Policy and the Labor Market, A.M. Ross (red.) Univ. of California Press, Berkeley 1965.
 11. Long K., A Test for Dual Market Theory, "The American Economic Review" 1985, nr 9.
 12. Michoń F., Chomeurs et chomage, Presses Universities de France, Paris 1975, s. 126.
 13. Perlman R., Labor Theory, John Wiley, New York 1969.
 14. Phelps E.S., Inflation Policy and Unemployment Theory, New York, Norton 1972.
 15. Phelps E.S., Phillips Curve Expectations of Inflation and Optimal Employment over Time, Economica, sierpień 1967
 16. Phelps E.S., The Emerging Microeconomics in Employment and Inflation Theory, "The American Economic Review" 1969, vol. 59 /2/.
 17. Phillips A.W., The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages Rates in the United Kingdom 1861-1957, "Economica" 1958, nr 25.
 18. Pigou A.C., Unemployment, Longmans, London 1913, s. 98.
 19. Piore M.J., Labor Market Segmentation: To What Paradigm Does It Belong?, "The American Economic Review" 1983, vol. 73, nr 5
 20. Samuelson P., L'Economique, A. Colin, Paris 1964. t. 2, s. 893
 21. Solow R., On Theories of Unemployment, "The American Economic Review" 1980, vol. 70, nr 3.
 22. Standing G., The Notion of Structural Unemployment, "International Labour Review" 1983, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu