BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
System sterowania badaniami, rozwojem i wdrożeniami w Polsce
The System of Research and Development Strategic Control in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 361, s. 21-36, tabl., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Instrumenty finansowe
Innovation policy, Financial instruments
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Jedną z miar sprawności systemu funkcjonowania gospodarki jest tempo rozwoju naukowo-technicznego. Postęp naukowo-techniczny umożliwia realizację celów społeczno-ekonomicznych społeczeństwa. Sterowanie postępem naukowo-technicznym powinno zapewniać synchronizację owych celów, które są często rozbieżne na różnych szczeblach. Sterowanie to polega na wytyczeniu strategicznych kierunków rozwoju, stymulowaniu prac badawczych (B), rozwojowych (R) i wdrożeniowych (W) oraz stwarzaniu warunków działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach.(fragment tekstu)

The strategic control over scientific-technological progress consists in determination of long-term directions of development, stimulation of research activities (R), development (D), and innovation induction (I) , and creating appropriate premises for innovative activities in enterprises. It is on these problems that the present paper is focussed. Part one of the paper discusses the evolution of organizational forms of scientific and RandD basis in Poland. In part two, the author discusses the present innovation policy in Poland. This policy is being implemented at three structural levels: from the control by the Centre and paricular economic branches, to scientific research units, RandD units and industrial research facilities. Innovation policy is additionally reinforced by institutions developed in the purpose of creation, induction and spreading of innovations. The paper is concluded with analysis of the financial instruments used in the strategic control of innovation activity in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Instrumenty intensyfikacji postępu techniczno-organizacyjnego, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1987, nr 4.
 2. Borowska-Kwasik Z., Kasperkiewicz W., Kłopoty z innowacyjnością, "Przegląd Techniczny" 1985, nr 39.
 3. Brol H., Hunek J., System ekonomiczno-finansowy a innowacyjność przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 195, nr 12.
 4. Cieślak M., Korycka M., Jednostki innowacyjne, "Przegląd Organizacji" 1987, nr 8.
 5. Ciurka M., Nowak M., Postęp techniczno-organizacyjny, "Przegląd Organizacji" 1985, nr 11.
 6. Ekonomika i organizacja postępu naukowo-technicznego, praca zbiorowa pod red. L. Leśniewskiego, AE, Katowice 1985.
 7. Filipiak B., Organizacja B+R, "Przegląd Organizacji" 1984, nr 12.
 8. Frankowski S., Przedsiębiorstwa innowacyjne, "Przegląd Techniczny" 1986, nr 24.
 9. Glikman P., Badania i rozwój /1/ i /2/, "Przegląd Techniczny" 1987, nr 20 i 22.
 10. Jasiński A., Rynkowe uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 4.
 11. Kasperkiewicz K., Innowacyjność gospodarki w świetle zmian mechanizmów reformy w latach 1986-1990, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 2.
 12. Kasprzyk S., Innowacje. Od koncepcji do produkcji, IWCRZZ, Warszawa 1980.
 13. Kompleksowy system działań na rzecz zwiększania opłacalności postępu naukowo-technicznego (projekt), UPNTiW, Warszawa 1988.
 14. Krajewski S., Procesy innowacyjne w przemyśle, KiW, Warszawa 1985.
 15. Loch K., Stymulowanie wdrożeń?,- "Przegląd Organizacji" 1986, nr 9.
 16. Matusiak Z., Podgórski Z., Szczepanik J., Przedsiębiorstwa a innowacje, "Przegląd Techniczny" 1985, nr 36.
 17. Nauka-Technika-Społeczeństwo praca zbiorowa pod red. L. Zachera, Ossolineum 1981.
 18. Ocena i modyfikacja zasad funkcjonowania i finansowania centralnych programów i jednostek badawczo-rozwojowych, UPN-TiW, Warszawa 1988.
 19. Podwysocki T., Zagłada embrionów innowacji, "Zarządzenie" 1985, nr 3.
 20. Przygotowania podstaw integracji nauki, techniki i produkcji w formie centrów naukowo-produkcyjnych (projekt), UPN-TiW, Warszawa 1988.
 21. Szałajda Z., Perspektywy współpracy naukowo-technicznej krajów socjalistycznych, "Nowe Drogi" 1986, nr 12.
 22. Szarota R., Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego, "Rachunkowość" 1985, nr 9.
 23. Szarota R., Fundusz efektów wdrożeniowych, "Rachunkowość" 1986, nr 10.
 24. Szwedowski S., Polityka i ekonomika postępu naukowo-technicznego, PWE, Warszawa 1986.
 25. Szwedowski S., Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, "Ekonomika i organizacja pracy" 1986, nr 7-8.
 26. Szymańska J., Badania i rozwój: finanse, "Przegląd Techniczny" 1988, nr 5.
 27. Szymańska K., Innowacje w przedsiębiorstwie przemysłowym, IW CRZZ, Warszawa 1979.
 28. Werner W., Sfera B+R w świetle teorii saturacji, "Ekonomista" 1988, nr 1.
 29. Weryfikacja i selekcja zadań objętych systemem centralnie sterowanych programów rozwoju nauki i techniki (projekt), UPNTiW, Warszawa 1988 r.
 30. Wzmocnienie finansowego zasilania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przez zintegrowanie źródeł finansowania postępu naukowo-technicznego w całym cyklu innowacyjnym, UPNTiW, Warszawa 1988.
 31. Zacher L., Sterowanie procesami rewolucji naukowo-technicznej, Ossolineum 1978.
 32. Zagadnienia informacji oraz działalności innowacyjnej, PAN, Warszawa 1988.
 33. Zymonik J., Bodźce w stymulowaniu działalności innowacyjnej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1988, nr 7.
 34. Zymonik J., Bodźce wyspecjalizowane w stymulowaniu działalności innowacyjnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1988, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu