BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Kraśnicka Teresa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wybrane instrumenty zarządzania: porównanie zakresu wykorzystania w sektorze prywatnym i publicznym
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 182-189, tab.,
Słowa kluczowe
Instrumenty zarządzania, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Narzędzia zarządzania, Organizacja, Badania ankietowe
Management instruments, Private sector, Public sector, Management tools, Organisation, Questionnaire survey
Abstrakt
Przeobrażenia w strukturze demograficznej, rozpad tradycyjnej struktury rodziny oraz zastosowanie kosztownych technologii w procesie leczenia wzmaga presję na poszukiwanie racjonalnych i efektywnych metod zarządzania w tym obszarze. Stąd też konieczność identyfikowania zmian w poziomie skuteczności zarządzania organizacjami publicznymi w następstwie transponowania do nich metod i narzędzi stosowanych dotychczas w przedsiębiorstwach. Przedmiotem zainteresowania autorek były także przyczyny podejmowania działań doskonalających zarządzanie w organizacjach reprezentowanych przez respondentów w sektorze publicznym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Por. K.L. Guo, Entrepreneurship Management In Heath Services: an Integrative Model, "Journal of Heath and Human Services Administration" 2006, Spring, Vol. nr 28, 3/4.
  2. Por. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 7-8.
  3. Tamże, s. 8.
  4. Wyniki badań zespołu zawiera artykuł: J. Lichtarski, Rzeczywiste i preferowane kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami w opiniach ich głównych aktorów, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 11.
  5. A. Frączkiewicz-Wronka, Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 37-39.
  6. Por. Tamże.
  7. T. Kraśnicka, Przedsiębiorczość sektora publicznego i jej uwarunkowania, w: Zarządzanie publiczne, s. 54-80.
  8. Tamże.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu