BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozieł Józef (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Oceny okresowe jako element polityki kadrowej w przedsiębiorstwie
Periodical Employee Assessment as Element of Personnel Policy in Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 361, s. 95-112, tabl.
Słowa kluczowe
Kadry, Ocena pracowników, Systemy ocen pracowników, Przedsiębiorstwo
Department of human resources, Employee appraisal, Employee appraisal systems, Enterprises
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Oceny okresowe stymulują ocenianych do działań zgodnych z interesem zakładu pracy, niejako inspirują ich do realizacji celów działalności przedsiębiorstwa. Ocena spełnia więc - obok funkcji informacyjnej - funkcję motywacyjną. (fragment tekstu)

Periodical assessment of employees plays a very important role in the system of personnel policy of enterprise, facilitates correct personnel decisions, including in particular the wages decisions, promotion, and motivation stimula. Employees desire to be appreciated, want to know what opinion they enjoy, how the results of their work are seen, and what career prospects they can expect. From the viewpoint of employer, the system of periodical assessment allows for comprehensive analysis of the qualifications and personal values of staff, and provides grounds for correct decisions. From the employee's viewpoint, the system of assessment meets their psychological need for evaluation, informs them about noticed achievements and shortcomings, motivates for changes in behaviour and attitudes that are considered undesirable. The preconditions for successful implementation of assessment system can be formulated as follows: clear determination of obligations, responsibilities, qualifications, and competence level at given post. The system is overt, i.e. provides grounds for pay raises, promotions and awards. Moreover, the system of periodical assessment is objective, relying on unform criteria, while the evaluation of employees is carried out in cyclical time intervals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 310.
 2. Chrościcki Z., Marchew dla osła, "Przegląd Tygodniowy" 1988, nr 47 (347).
 3. Czarniawska B., Motywacyjne problemy zarządzania, PWN, Warszawa 1980, s. 160
 4. Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy. Wyd. II, KiW, Warszawa 1976, s. 118 i dalsze.
 5. Frank M., Elementy polityki personalnej w zakładzie pracy, KiW, Warszawa 1971, s. 197
 6. Gliszczyńska X., Funkcja procesów poznawczych w decyzyjnym modelu motywacji pracowników, w: Psychologia pracy, praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej, PWN, Warszawa 1977, s. 168-190
 7. Kabaj M., System polityki kadrowej, w: Ekonomika pracy, praca zbiorowa pod red. A. Sajkiewicz, Warszawa 1977, s. 107-108.
 8. Kozieł J., Racjonalizacja gospodarki kadrowej ;w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1979, nr 7-8
 9. Kozieł J., Wpływ gospodarki zasobami pracy na wyniki działalności przedsiębiorstwa. "Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej", PWN, Warszawa - Kraków 1979, z. 1.
 10. Łęgowskiego, KiW, Warszawa 1978, s. 112 i dalsze.
 11. Nadolski J., Jak oceniać pracowników, Wyd. III, IW CRZZ, Warszawa 1987, s. 59.
 12. Nadolski J., Vademecum działu osobowego, Wydawnictwo Związkowe Warszawa 1970, s. 178-181.
 13. Pieter J., Słownik psychologiczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963, s. 155.
 14. Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Orczyka, PWN, Warszawa-Poznań 1987, s. 95.
 15. Polityka kadrowa w zakładzie pracy, praca zbiorowa, pod red. J. Łęgowskiego, KiW, Warszawa 1978, s 112 i dalsze.
 16. Reykowski J. Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1975, s. 62-63.
 17. Sieczyński T., Okresowe oceny pracowników, Wydawnictwo Związkowe, Warszawa 1971, s. 20-21.
 18. Socjologia przemysłu. Wybór tekstów, praca zbiorowa pod red. J. Kulpińskiej, PWE, Warszawa 1974, s. 187-208.
 19. Szybiak J., System ocen pracowniczych. Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1972, Zeszyt 15/23/.
 20. Zwierzchowski K., System narzędzi polityki kadrowej, IW CRZZ, Warszawa 1976, s. 82-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu