BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik-Kurdziel Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie przeglądu i atestacji stanowisk pracy w gospodarowaniu kadrami w przedsiębiorstwie
The Significance of the Revision and Attesting of Work-Posts in the Personnel Policy of the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 361, s. 129-145, tabl., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Stanowisko pracy, Kadry, Przedsiębiorstwo
Work-stand, Department of human resources, Enterprises
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań zespołowych, których celem była empiryczna weryfikacja przytoczonego na wstępie stwierdzenia o istotnym znaczeniu przeglądu i atestacji stanowisk pracy w usprawnianiu gospodarki kadrami w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The paper presents the results of the empirical verification of the thesis that the revision and attesting of work-posts constitute an effective way towards improved personnel policy and rationalization of employment in the enterprise, and, in consequence, increased overall economic effectiveness. Verification has been conducted in the largest service enterprise in Cracow, i.e. the City Transport Company. The paper presents essential characteristics of the mentioned organizational method; also the course and results of diagnostic analysis conducted in studied enterprise are shown. The conclusions drawn on the basis of the analysis of post-attesting materials in City Transport Company allowed for a cautious confirmation of the correctness of verified thesis. However, the final recognition of its corectness would require further research in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AT and T. The work performance, Survey System Wasking Ridge New York 1980.
 2. Auleytner J., Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy, "Polityka Społeczna" 1986, nr 8.
 3. Francik A., Materiały do studiowania polityki zatrudnienia, AE, Kraków 1982.
 4. Juchnowicz M., Roszkowski E., Szurmak A., Przegląd i atestacja stanowisk pracy w przedsiębiorstwach państwowych, PTE, Warszawa 1986.
 5. Juchnowicz M., Związek atestacji stanowisk z wartościowaniem pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1987, nr 5-6.
 6. Kabaj M., Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, KiW, Warszawa 1972.
 7. Kordaszewski J., Atestacja stanowisk roboczych w świetle nauki o pracy. Dobra zapowiedź śledzenia systemu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1985, nr 11.
 8. Kordaszewski J., Przystosowanie systemu pracy do kwalifikacji, potrzeb i aspiracji rozwojowych społeczeństwa, "Nauka Polska" 1979, nr 9.
 9. Laskowski W., Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1987.
 10. Machaczka J., Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1987, nr 5-6.
 11. Nalepka A., Oceny w atestacji stanowisk pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1987, nr 8.
 12. Olędzki M., Zatrudnienie społecznie racjonalne, Propozycja współdziałania, Inst. Wyd. Zw. Zawód., Warszawa 1985.
 13. Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Orczyka, PWN, Poznań-Warszawa 1987.
 14. Protokół końcowy z przeprowadzonych przeglądów i atestacji stanowisk pracy, MPK, Kraków - kwiecień 1989.
 15. Przegląd i atestacja stanowisk pracy w ZSRR, BRL, NRD, "Wybrane Informacje Tematyczne", IPiSS, Warszawa 1987, z. 1.
 16. Przeglądy i atestacja stanowisk pracy - materiały podstawowe, MPK, Kraków 1987.
 17. Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy, praca zbiorowa pod red. A. Sajkiewicz, "Studia i Materiały", IPiSS, Warszawa 1987, z. 1.
 18. Ramowe zasady przeprowadzania przeglądów i atestacji stanowisk pracy oraz struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo-rozwojowych, "Służba Pracownicza" 1987, nr 10.
 19. Roszkowski E., Przegląd i atestacja roboczych stanowisk pracy w przedsiębiorstwach, "Służba Pracownicza" 1986, nr 8.
 20. Szurmak A., Przegląd i atestacja stanowisk pracy drogą poprawy efektywności gospodarki, "Służba Pracownicza" 1986, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu