BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Precey Robin (Canterbury Christ Church University, England), Rodríguez Entrena María Jesús (University of Murcia, Spain)
Tytuł
Developing the Leaders We Want to Follow : Lessons from an International Leadership Development Programme
Kształtowanie przywódców, za którymi chcemy podążać : lekcje z międzynarodowego programu rozwoju przywództwa
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2011, nr 2, s. 70-83, bibliogr. 45 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Edukacja, Przywództwo, Ewaluacja
Education, Leadership, Evaluation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przywództwo coraz częściej jest uważane, zarówno przez badaczy, jak i twórców nowych rozwiązań, za kluczowy element podniesienia wartości szkół. Jakość kształcenia ma ogromne znaczenie dla efektywnej edukacji, lecz bez dobrego przywództwa nie będzie w dłuższej perspektywie przynosić zadowalających efektów. Zdajemy sobie sprawę z oczywistego faktu, że dobre szkoły charakteryzuje dobre przywództwo. Co więcej, biznesowe (menadżerskie) podejście zakorzenione w behawioryzmie, mimo iż nie tak rzadkie w systemach ukształtowanych przez wysoką publiczną odpowiedzialność, przez wielu jest uważane za słabe i skazane na porażkę. Przywództwo transformacyjne, związane z wiarą w zaangażowanie i poparcie dla przywódcy, które dzieli cała społeczność szkolna, jest dziś uważane za sposób, w jaki powinna być prowadzona szkoła. Dalszy rozwój takiego podejścia do przywództwa w opisywane przywództwo transformatywne jest sposobem na rozwiązanie problemu społecznej sprawiedliwości w szkołach i ostatecznie w całym społeczeństwie. W niniejszym artykule postawiono tezę, że transformacyjne (lub transformatywne) przywództwo rozwija się w oparciu o ważną zasadę inkluzji. Skoro przywództwo inkluzywne jest tak ważne dla poprawy życia dorosłych i dzieci, którzy pracują w szkołach, musimy odkryć, jak potencjalni i obecni przywódcy mogą nauczyć się jego stosowania. Transformacyjne uczenie się dało podstawę planom, przygotowaniom, ułatwieniom i ewaluacji Intensywnego Programu Erasmus (IP) "Przywództwo i zarządzanie inkluzywną edukacją w Europie", który działa od trzech lat (2008-2010) i objął już ok. 200 szkolnych liderów i 50 osób z kadry akademickiej i pomocniczej pięciu uniwersytetów. Pochodzili oni z Hiszpanii, Anglii, Irlandii, Turcji, Norwegii i wszyscy byli kiedyś praktykami i studentami w programach Przywództwo w Edukacji. (fragment abstraktu oryginalnego)

Leadership of schools is seen increasingly by both researchers and policy-makers as an essential element for school improvement and as a vital way to address issues of social justice in schools and ultimately in society. The quality of classroom teaching is rightly the focus for effective education but without its sound leadership it is unlikely to be effective very long. It is argued in this article that transformational and transformative (rather transactional) leadership are both founded on and develop the important yet slippery principle of inclusion. If inclusive leadership is so important to improving the lives of all the adults and children who work in schools, then we need to discover ways in which potential and actual leaders can learn these approaches. A transformational learning Framework explained in this article has underpinned the planning, preparation, facilitation and evaluation of an Erasmus Intensive Programme (IP) "Leading and Managing Inclusive Education in Europe" that has run for three years (from 2008-2010) and has involved some 200 + school leaders and 50 academic and support staff from 5 European Universities. A number of important lessons have been learned and these are explored in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourdieu, P., with Passeron, J.C., (1977), Reproduction of Education, Society and Culture, London, Sage.
 2. Boyatzis, R.E., (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York, John Wiley and Sons.
 3. Boyatzis, R.E., Cowen, S.S. & Kolb, D.A., (1995), Innovation in Professional Education, San Francisco, Jossey-Bass.
 4. Boyatzis, R.E. & McKee, A., (2005), Resonant Leadership: Renewing Yourself and Connecting with Others Through Mindfulness, Hope and Compassion, Boston, Harvard Business School Press.
 5. Boyd, R.D., and Myers, J.G., (1988), Transformative Education, International Journal of Lifelong Education, 7(4).
 6. Burbules, N.C., and Berk, R., (1999), Critical thinking and critical pedagogy: Relations, differences and limits. In: Popkewitz, T.S. and Fendler, L. (eds), Critical theories in education: Changing terraines of knowledge and politics, New York, Routledge.
 7. Burns, J.M., (1978), Leadership, New York, Harper & Row.
 8. Cranton, P., (ed), (1997), Transformative Learning in action: Insights from practice. New Directions for adult and continuing education, San Francisco, Jossey-Bass.
 9. Creemers B.P.M. & Reezigt G.J., (1996), School Level Conditions Affecting the Effectiveness of Instruction, School Effectiveness and School Improvement, vol. 7, Issue 3/1996.
 10. Christiansen, B., Heggen, K., Karseth, B., (2004), Klinikk og akademia. Reformer, rammer og roller i sykepleierutdanningen, Oslo, Universitetsforlaget.
 11. Darder, A., (1997), Creating the conditions for cultural democracy in the classroom, Westport, CT: Greenwood.
 12. Ellsworth, E., (1989), Why doesn't this feel empowering? Working through the repressive myths of critical pedagogy, Harvard Educational Review, 59 (3).
 13. Erasmus IP Evaluation 2008- 2010 (British Council).
 14. Fielding, M., (2007), On the Necessity of Radical State Education: Democracy and the Common School, Journal of Philosophy of Education, vol. 41, Issue 4 Nov 2007.
 15. Foster, W., (1989), Toward a Critical Practice of Leadership in Critical perspectives on educational leadership, ed. Smyth, J., Routledge Falmer.
 16. Gonzalez, M.T., (2008), Diversidad e Inclusión Educativa: Algunas reflexiones sobre el liderazgo en el centro escola, Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad y Cambio en Educación, Vol. 6, nº 2, 82-99.
 17. Grabov, V., (1997), Transformative Learning in action: Insights from practice, in: Cranton, P. (ed) (1997), New Directions for adult and continuing education, San Francisco, Jossey-Bass.
 18. Greenan, N.P. and Dieckmann, J.A., (2004), Considering Criticality and Culture as Pivotal in Transformative Teacher Education, in: Journal of Teacher Education, Vol. 55, No 3 May/June 2004, pp. 240-255.
 19. Hallinger, P. & Heck H.H., (1996), Reassessing the Principal's Role in School Effectiveness: A Review of Empirical Research, 1980-1995, Education Administration Quarterly, vol. 32, Feb 1996.
 20. Hallinger, P. & Heck H.H., (1998), Exploring the Principal's Contribution to School Effectiveness: 1980-1995, School Effectiveness and School Improvement, vol. 9, Issue 2 1998.
 21. Habermas, J., (1996), Between Facts and Norms, Cambridge, Polity Press.
 22. Leithwood, K., Jantzi, D., & Steinbach, R., (1999), Changing Leadership for Changing Times, Buckingham, Open University Press.
 23. Leithwood, K., and Levin, B., (2005), Assessing School Leaders and Leadership Programme Effects on Pupil Learning: Conceptual and Methodological Challenges, DfES Research Report No 662.
 24. Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., and Hopkins, D., (2006), Seven strong claims about successful school leadership, DfES.
 25. Horner, M.,(2003), Leadership theory revisited, in: Bennett, N., Crawford, M. and Cartwright, M., (2003), Effective Leadership, Milton Keynes, Open University/Paul Chapman Publishing.
 26. Macmurray, J., (1961), Persons in Relation, London, Faber.
 27. Marsh, D., (2000), Educational Leadership for the twenty-first century: Integrating three essential perspectives, in: Jossey Bass Educational Leadership, New York, Jossey Bass.
 28. Marzano, R.J., Waters, T. & McNulty, B.A., (2005), School Leadership that Works: from Research to Results, Association for Supervision and Curriculum Development.
 29. Mezirow, J., (1978), Perspective Transformation, Adult Education, pp. 100-110.
 30. Mezirow, J., (2000), Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress, San Francisco, Jossey-Bass.
 31. Miller, J.P., and Seller, W., (1990), Curriculum: perspectives and practice, Toronto, Copp Clark Pitman.
 32. Mortimore, P., (1993), School Effectiveness and the Management of Effective Learning and Teaching, School Effectiveness and Improvement, vol. 4, Issue 4 1993.
 33. Murillo Torrecilla, F.J., (2006), Una dirección escolar para el cambio: Del Liderazgo transformacional al liderazgo distribuido, Revista electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, vol. 4, 4e, 11-24.
 34. Policy & Practice in OECD Countries, OECD.
 35. O'Sullivan, E., (2003), Bringing a perspective of transformative learning to globalised consumption, International Journal of Consumer Studies, 27 (4), pp. 326-330.
 36. Precey, R., (2008), Trainspotting: Leadership at a Critical Junction, Forum, vol. 50, no 2/2008.
 37. Precey, R. and Jackson, C.R., (2009), Transformative learning experiences for transformational leadership, Professional Development Today, Issue 12.1, pp. 46-51.
 38. Rogers, C., (1983), Freedom to Learn for the 80's, Columbus, Ohio, Merrill.
 39. Said, E.W., (1994), Representations of the Intellectual, in: Said, E.W. (ed), Representations of the Intellectual, The 1993 Reith Lectures, London, Random House.
 40. Scott, S.M., (1997), The Grieving Soul in the Transformation Process, in: Cranton, P., (ed), (1997), Transformative Learning in action: Insights from practice. New Directions for adult and continuing education, San Francisco, Jossey-Bass.
 41. Shields, M.C., (2003), Good Intentions are Not Enough, Transformative Leadership for Communities of Difference, Lanham, MD, Scarecrow.
 42. Shields, M.C., (2009), Transformative Leadership: A Call for Difficult Dialogue and Courageous Action in Racialised Contexts, ISEA vol. 37, number 3, 2009.
 43. Shor, I. and Freire, P., (1987), A pedagogy for liberation: Dialogues on transforming education, New York, Bergin and Garvey.
 44. Taylor, E.W., (1998), The theory and practice of transformative learning: a critical review, Information series no 374, Columbus Ohio State University.
 45. Mulford, B., (2006), Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado, 10, 1,1-22. Consultado en: http://www.ugr.es/local/recfpro/Rev101ART2.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu