BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy
The Segmentation of Internal Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 361, s. 79-94, tabl., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku pracy, Rynek pracy
Labour market segmentation, Labour market
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest mikroekonomiczny aspekt segmentacji rynku pracy. Chodzi tu o próbę przedstawienia segmentacji wewnętrznego rynku pracy w polskich warunkach na tle literatury zagranicznej w tej dziedzinie. (fragment tekstu)

The paper presents the division of internal labour market into the stable personnel and marginal employees, at the background of the general concept of labour market segmentation. In part one, the essential characteristics of labour market segmentation are discussed, on the basis of existing publications - as an alternative approach to classical and neoclassical employment theory in labour market research. In part two, results of empirical research over internal labour market segmentation are presented, relying on the division of internal market into stable and marginal personnel, introduced in earlier publications. Results of research have been used, obtained from empirical studies conducted in the Federal Republic of Germany, and in the Labour Economics Division, in Cracow Academy of Economics. In conclusion, it was found out that internal labour market segmentation occurs also in Polish conditions, displaying certain specific differences, as well as similarities to labour market segmentation in other countries. Considering the structural transformations occurring presently in Poland, the necessity of further research over labour market segmentation has been pointed to, including also the problems of internal labour market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arbeitsmarktsegmentation und Verteilung von Einkommen. Eine international vergleichende Analyse von Lohn- und Gehaltsdifferenzierungen, "Report"- Sfb 3, J.W. Goethe-Universitat , Frankfurt a. Main, Universität Manneim, 1987, nr 13.
  2. Biehler H., Arbeitsmarktsegmentation in der Bundesregpublik Deutschland: Theorie und Praxis der dreigeteilten Arbeitsmarktes, Campus Verlag, Frankfurt a. Main, New York 1981, s. 48.
  3. Doeringer P.B., Piore K.J., Internal Labor Market and Manpower Analysis, Lexington (Mass.) 1971.
  4. Domański H., Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna, Ossolineum, Wrocław 1987.
  5. Kerr C., The Balkanization of Labor Markets, (w: E.W. Bakke i inni, Labor Mobility and Economic Opportunity, Cambridge (Mass.) 1954.
  6. Köhler Ch., Preisendörfer P., Innerbetriebliche Arbeitsmarktsegmentation in Form von Stamm- und Randbelegschaften, "Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung" 1988, nr 2.
  7. Lutz B., Sengenberger W., Arbeitsmarktstrukturen und öffeniliche Arbeitsmarktpolitik, Verlag O. Schwartz, Göttingen 1974.
  8. Miś A., Piechnik-Kurdziel A.,Pocztowski A., Szałkowski A., Funkcjonowanie wewnętrznego rynku pracy. Raport z IV etapu badań, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1989, maszynopis powielony.
  9. Sengenberger W., Die Segmentation des Arbeitsmarkts als politisches und wissenschaftliches Problem, w: Der gespaltene Arbeitsmarkt: Probleme der Arbietsmarktsegmentation, Campus Verlag, Frankfurt a. Main, New York 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu